22 april 2013

Column: Clustering verboden

1 april is voorbij en de nieuwe aanbestedingswet is van kracht. Over de nieuwe Aanbestedingswet is al veel geschreven, want met deze wet is het de bedoeling dat vooral het mkb betere kansen maakt op overheidsopdrachten. Maar hoe zit het met het onderdeel clustering in de nieuwe Aanbestedingswet? Opdrachten mogen in principe niet meer op een zodanige manier worden geclusterd dat kleinere bedrijven geen kans meer maken.

Wat is clusteren? In een cluster bij elkaar brengen, zoals gegevens clusteren – gevonden op http://www.woorden.org/woord/clusteren. Clusteren is het classificeren van gelijke objecten in verschillende groepen. Beter gezegd: het opdelen van een gegevensset in subsets (clusters). Hierdoor ontstaan subsets die elk hun eigen gedeelde kenmerken bevatten. In de biologie zijn er hoofdzakelijk twee gebieden waar clusteren wordt toegepast – gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Clusteren. En als derde definitie van clusteren: het samenbrengen in groepen – gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CLUSTEREN/1.

Clusteren is dus het samenvoegen van groepen van gelijke aard. Is glasbewassing van gelijke aard als klassieke schoonmaak? Als je aan een glazenwasser vraagt of hij/zij een schoonmaker is, dan antwoordt hij/zij: “Nee”. Vraag je een schoonmaker of hij/zij glazenwasser is, dan krijg je hetzelfde antwoord: “Nee”. Soms zal een schoonmaker aangeven dat ze het zemen van ramen erbij doet. Denk maar aan separatieglas die zij zemen. Zoals ik het bekijk, is glasbewassing anders dan klassieke schoonmaak. Dus is het, volgens mij, samen aanbesteden van schoonmaak en glasbewassing clustering van twee verschillende groepen. Dit mag wel, maar dient goed te worden onderbouwd. Wordt geclusterd aanbesteed, dan is het voor een glazenwasserbedrijf nagenoeg onmogelijk om in te schrijven. Hij zal dan samen met een schoonmaakbedrijf moeten inschrijven. De kans voor het mkb-glazenwasserbedrijf is meteen tot een minimum gereduceerd. Het reinigen van luchtkanalen wordt toch ook niet tegelijk met de klassieke schoonmaak aanbesteed. Argumentatie is dat het specialistisch werk is, maar dat is het zemen van ramen toch ook?

Ook voor de opdrachtgever is het interessant om de glasbewassing apart aan te besteden, zodat alleen gespecialiseerde bedrijven inschrijven. Bovendien, er worden geen bodemprijzen per m2 gehanteerd door een inschrijvend schoonmaakbedrijf dat de glasbewassing in onderaanneming doet. De inschrijvingen worden dan vakinhoudelijk beoordeeld in plaats van op de prijs, zoals dat nu meestal het geval is door de clustering met klassiek schoonmaak.

Ik daag de glazenwasserbedrijven uit om clustering van de glasbewassing met de klassieke schoonmaak aan te vechten onder de regel dat in de nieuwe Aanbestedingwet in principe niet geclusterd mag worden. De clustering moet goed en juridisch onderbouwd zijn, wil het gestand houden. Aan de aanbestedende partijen wil ik meegeven dat het clusteren van de klassieke schoonmaak en glasbewassing moet worden voorkomen. De glazenwasserbedrijven moeten direct kunnen inschrijven op de aanbesteding van de glasbewassing. Het voordeel is dat het contactpersoon van het glazenwasserbedrijf weet welke handelingen, in het contract, worden uitgevoerd en wanneer ze worden uitgevoerd. Een rayonmanager van de klassieke schoonmaak ziet het vaak als een bijzaak, weet meestal niet wanneer de glazenwasser komt en welke handelingen onder het contract vallen.

De nieuwe Aanbestedingswet, een nieuwe uitdaging…

Edgar van Engelen, directeur Clear4Clean
www.clear4clean.nl 

Deel dit artikel

Ook interessant: