8 april 2014

Column: Bewustwording werkt!

Uit een onderzoek dat we onlangs hebben uitgevoerd, bleek dat in Nederland 38% van de werknemers de handen niet wast na het toiletbezoek op kantoor! Voor ons was dit aanleiding om een bewustwordingscampagne te starten om het belang te onderstrepen van goede (hand)hygiëne in de strijd tegen bacteriën en virussen. Maar heeft zoiets wel zin? Want iedereen weet toch wel dat hygiëne belangrijk is?

We kozen ervoor om tijdens de wintermaanden, in het griepseizoen, met een opvallende Airstream-caravan langs bedrijven door de hele Benelux te gaan. In die bedrijven gaven we werkgevers en werknemers inzicht in de impact van slechte (sanitaire) hygiëne op werktevredenheid, ziekteverzuim en het financiële bedrijfsresultaat. Dit gebeurde in een hele andere setting dan normaal. Met een kopje koffie ontvingen we bezoekers van verschillende disciplines: inkopers, facilitair managers, directieleden en kwaliteitsmanagers. Zo werd met elkaar de dialoog gevoerd over hygiënemaatregelen en mogelijkheden om hygiënegewoonten te doorbreken.

De reacties waren even opvallend als enthousiast. Los van de bekijks dat we kregen op de locaties en bij de bedrijven zelf, merkten we dat het onderwerp (hand)hygiëne een hot topic is. Of het nu gaat om zakelijke dienstverlening, industrie, scholen of voedingsbedrijven, ieder bedrijf is op haar manier bezig met het onderwerp. De rode draad is dat altijd gezocht wordt naar manieren om hygiëne verder te verbeteren. Door betere voorzieningen, door communicatie, door metingen te (laten) verrichten en door medewerkers attent te maken op de eigen verantwoordelijkheid voor goede hygiëne. Maar niets is zo moeilijk als het beïnvloeden van menselijke gewoonten. En dit geldt niet alleen voor de kinderen van de basisscholen die we in de caravan hebben ontvangen, maar ook voor medewerkers die hun handen niet lang genoeg wassen, verkeerd of simpelweg vergeten te wassen.

We kijken inmiddels terug op drie maanden Hygiene Tour. We hebben niet de illusie dat we door deze campagne het cijfer van 38% significant omlaag hebben gebracht. Maar we hebben wel de aandacht gevestigd op het belang van regelmatig handen wassen en de preventieve werking ervan. Gelukkig is er dankzij het zachte weer deze winter geen officiële griepuitbraak geweest. Wie op Twitter #griep heeft gevolgd, kon merken dat verkoudheid en griep thema’s zijn die mensen in de winter toch bezig en vooral thuis hielden. Maar (hand)hygiëne is van elke dag, zowel thuis als op kantoor. Niet alleen in het griepseizoen, maar gedurende het hele jaar, ook in de zomer en tijdens vakanties!

Arjan Gundlach, marketing director Initial Benelux

Deel dit artikel

Ook interessant: