6 oktober 2015

Column: Afscheid…

Ruim negen jaar geleden werd ik, na enig aandringen, ‘gestrikt’ om voorzitter te worden van FMGezondheidszorg. Een superclub in de vorm van een beroepsvereniging voor managers en medewerkers in de gezondheidszorg, die in aanraking komen met het brede werkveld van het facilitaire bedrijf binnen hun instelling. Mijn aanvankelijke aarzeling was dat ik mogelijk bij een bestuur zou komen dat grossierde in ‘dubbele agenda’s’. Groot was mijn vreugde dat ik geconfronteerd werd met super enthousiast team mensen, die zich met meer dan 100 % wilde inzetten voor hun collega’s in de gezondheidszorg. Het voelde prima! Ik heb na die ervaring de voorzittershamer dan ook graag opgepakt.

Verenigingen hebben het best moeilijk. Werkers binnen de gezondheidszorg zien niet altijd direct het nut om lid te worden van een ‘beroepsvereniging’. “Even Googelen en ik kan ook te weten komen wat aan mijn kennis ontbreekt!”, is een belangrijk argument om de zelfstandigheid en vrijheid te bewaken! Als bestuur is het bijna iedere vergadering een ‘hot item’ om leden te blijven interesseren in ‘hun’ vereniging en nieuwe leden over te halen om lid te worden.

Individuele kennisvergaring is goed en toont initiatief, durf en verantwoordelijkheid. Maar het in een collectief uitwisselen van belangrijke informatie stijgt daar beslist ver boven ui. Het is immers mieters om ‘face to face’ met beroepsgenoten te ‘sparren’ over jouw of hun problemen? Daar komt diepgang, begrip, hulp uit voort. En daar kan geen Google tegenop! FMGezondheidszorg probeert mogelijkheden te scheppen om als ‘facilitaire werkers in de gezondheidszorg’ elkaar te ontmoeten. Doorgaans via interessante actuele symposia, zoals het congres op 3 november a.s., waarin antwoord wordt gezocht op de vraag: wie bepaalt bij u de hygiëne?

Het is op dit congres dat ik de voorzittershamer vol vertrouwen overdraag aan mijn opvolger, die inmiddels al een paar maanden ‘proefdraait’. Met gemengde gevoelens neem ik afscheid van bestuur en leden van deze boeiende beroepsvereniging. Ik krijg er weer wat meer vrije tijd voor terug, maar zal de prettige collegiale samenwerking in het bestuur en de boeiende contacten met de leden heel erg missen!

Omdat het bloed toch kruipt waar het niet gaan kan, blijf ik te allen tijde beschikbaar om achter de schermen een steentje bij te dragen aan FMGezondheidszorg. Op het congres zal ik de gelegenheid nemen iedereen hartelijk te danken voor het steeds in mij gestelde vertrouwen en de ontzettend prettige samenwerking binnen het bestuur.

André de Reus,
voorzitter FMGezondheidszorg

Gerelateerd artikel: FMG-voorzitter André de Reus over congres: “Actueel thema, interessant programma, bijzondere locatie”

 

Deel dit artikel

Ook interessant: