Blog: Wie durft los te laten?

Hoewel resultaatgerichte contracten steeds gewoner worden, wordt het positieve effect van zelfsturing en eigenaarschap bij de schoonmaker op dit resultaat nog dikwijls niet onderkend. Daar waar de wijkzorg in Nederland steeds meer volgens het zelfsturende model succesvol is ingeregeld, blijft de schoonmaakbranche achter. Stevige contracten waarbij prijs nog altijd de boventoon voert en waarbij structureel boeteclausules zijn ingebouwd, lijken nog steeds de standaard.

Het is dan ook niet vreemd dat investeren in medewerkers een lage prioriteit heeft. Menige schoonmaakmanager (zowel in- als uitbesteed) denkt dat strak aansturen (sturen op uren) de goede manier is om een financieel rendabele schoonmaakdienstverlening te leveren.

Zelfsturing
Als in de branche een behoorlijke basisopleiding de standaard is… Als in de schoonmaak-cao vakopleidingen en overnames van personeel goed geregeld zijn… Als er voldoende goede vakopleiders in Nederland zijn en als de eindtermen (via de RAS) keurig vastgelegd zijn… Hoe kan het dan dat vakmanschap niet als kernwapen wordt ingezet? Hoe kan het dat we de schoonmaakmedewerker weinig regelruimte geven? Hoe kan het dat zelfsturing slechts schoorvoetend wordt omarmd?

Daar waar vakmanschap centraal staat en zelfsturing wordt doorgevoerd, blijkt dat niet alleen de medewerkerstevredenheid toeneemt. Ook de klant is meer tevreden. In de markt zijn diverse concepten gelanceerd waarbij de klassieke regels overboord gaan. De schoonmaker krijgt een stem bij onderhandelingen met de klant. Dc schoonmaker wordt als professional gezien en zijn of haar mening doet ertoe. Niet onterecht, want uiteindelijk is hij/zij degene die de werkzaamheden uitvoert en de opdrachtgever door en door kent.

Samensturing
Zelfsturing betekent niet dat medewerkers niet gecoacht worden. Coachen om het beste uit mensen te halen in plaats van sturen op uren. Dat vraagt van managers om los te laten in plaats van de teugels aan te halen. Hoe moeilijk is het om niet in oude patronen terug te vallen. En juist daar zit de crux. Regelruimte gaat gepaard met fouten durven én mogen maken. Als deze stap overwonnen is, is de weg vrij naar echte zelfsturing. Of beter nog: samensturing. Uiteindelijk ligt de kracht immers bij het samen organiseren vanuit het vertrekpunt: het beste willen voor de klant.

Zelfsturing of samensturing is ons inziens de enige manier om de vicieuze cirkel van contract- en budgetinkrimping – en daarmee uitholling van de dienstverlening – tegen te gaan. Wie durft los te laten?

Frank Brandsma,
business consultant bij Alpheios Performance Solutions

Alpheios en FMGezondheidszorg organiseren op donderdagmiddag 7 december het symposium Voor iedereen een droombaan. Het kan!