Blog: Waar vind je nog goed personeel?

Nu de economie weer aantrekt en het vertrouwen van bedrijven en consumenten toeneemt, ontstaat er ook weer meer vraag naar personeel. UWV verwacht een toename van 225.000 banen in 2017 en 2018. In de schoonmaakbranche verwacht UWV dat er 3000 banen per jaar bij komen. Dit is best veel voor deze relatief kleine sector. Tijdens de economische crisis is er door bedrijven bezuinigd op de diensten van schoonmaakbedrijven. Nu het met de economie weer beter gaat, neemt de productie in de sector ook weer toe.

Spanning op de arbeidsmarkt voor schoonmakers neemt toe
Het merendeel van de schoonmakers is ouder dan 45 jaar en een kwart is 55+. Ook door de vergrijzing en het hoge verloop in de sector komt er steeds meer vraag naar personeel. Het aanbod blijft echter achter. UWV constateert in het rapport Schoonmaak Factsheet Arbeidsmarkt een stijgende spanning op de arbeidsmarkt voor schoonmakers. Hiermee is dit derhalve een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren voor schoonmaakbedrijven.

Alternatief personeel
Veel bedrijven zijn actief om de juiste mensen naar de sector te lokken. Bedrijven plaatsen advertenties, werving- en selectiebureaus worden in gezet, brancheverenigingen werken aan het imago van de sector, enz. Ondanks alle inzet blijft het lastig om goed personeel te krijgen.

Naast de ‘reguliere’ zoektocht naar nieuwe medewerkers, kunnen bedrijven ook out-of-the-box-oplossingen toepassen. Robotisering biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om meer werk te doen met hetzelfde aantal FTE! De combinatie van medewerkers en een robot schrobzuigmachine geven een enorme boost aan de schoonmaakcapaciteit. De medewerkers richten zich op de dienstverlening met hun vakkennis, ervaring en human touch. De robot wordt ingezet voor het schoonmaken van de grote oppervlakten en het zware, repeterende werk.

Bovendien is een robot flexibel in te zetten in het schoonmaakproces. Zonder discussie kan capaciteit hiermee van ochtendploeg naar avondploeg of naar dagschoonmaak worden verschoven. De robot levert altijd dezelfde constante inzet en kwaliteit.

Nieuwe collega
Op een aantal locaties waar een TASKI robot schrobzuigmachine wordt ingezet, wordt over de robot al gesproken alsof het een teamgenoot betreft. Verschillende namen worden al gegeven aan deze ‘collega’. De enige discussie is nog of de robot een hij of een zij is.

Hans van Dam,
productmarketing manager TASKI
www.diversey.com