Blog: Schoonmaakdata, hoe doe je er je voordeel mee?

Vroeger was het kennis is macht, tegenwoordig is het data is het nieuwe goud. Het principe is hetzelfde: relevante informatie is waardevol. Met de nadruk op ‘relevante’. Want nu niet alleen ménsen met internet connected zijn maar ook dingen. De informatiestroom is enorm. Wat is relevant en wat niet?

Werd de schoonmaak vroeger nog al eens als conservatief weggezet; tegenwoordig zijn de ontwikkelingen bijna niet bij te houden. Gebouwen ‘meten’ met sensoren welke ruimtes intensief in gebruik zijn, waardoor een schoonmaakbedrijf zijn programma daarop kan aanpassen. Ook zijn er apps die schoonmaakmedewerkers inzicht geven in taakafspraken. En zij leveren zelf ook weer input door de status van hun taakuitvoering in te voeren. Of een verstoring, zoals een kapotte lamp.

Een andere tak van sport binnen data in de schoonmaak is tijd- en aanwezigheidsregistratie. Het aantal schoonmaakbedrijven dat digitaal uren registreert, neemt de laatste jaren fors toe. En niet voor niets. Digitale tijd- en aanwezigheidsregistratie biedt automatisch inzicht in gewerkte uren van schoonmaakmedewerkers. Rayonmanagers en objectleiders hoeven al lang niet meer handmatig uren in Excel-sheets of urenportalen in te vullen. Het Nederlandse CleanJack heeft zich volledig gespecialiseerd in schoonmaakautomatisering en timmert in Nederland en in het buitenland hard aan de weg.

Ook krijgen schoonmaakbedrijven veel beter inzicht in de echte arbeidskosten, zodat zij kunnen bijsturen waar nodig. Loon is immers de grootste kostenpost in de schoonmaak. Digitale tijd- en aanwezigheidsregistratie maakt loonkosten transparant. Bovendien zijn schoonmaakmedewerkers ervan verzekerd dat zij de tijd die voor hun werk staat, ook kunnen benutten.

Checkpoints zijn de meest recente aanvulling op het huidige registreren van aankomst- en vertrektijden van schoonmaakmedewerkers. Sinds kort biedt CleanJack deze optie bij haar tijd- en aanwezigheidsregistratie aan. Door deze chips in een ruimte op te hangen of op machines te bevestigen, monitor je realtime de tijden waarin een taak is uitgevoerd, welke machines in gebruik zijn, de taakuitvoering in subruimtes als toiletten, en de schoonmaakroute. Deze data kunnen schoonmaakbedrijven gebruiken om met opdrachtgevers in gesprek te gaan over het schoonmaakcontract, of om een efficiëntere route op te stellen.

 Met de toename aan big en small data blijkt nieuwe regelgeving nodig. Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), komt deze er eind mei 2018. Deze privacywetgeving stelt strengere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Bovendien is niet alles wat je kúnt meten, ook relevant. En is het aan organisaties om rekening te houden met de persoonlijke levenssfeer.

 Kortom, data verzamelen is één, maar data analyseren, interpreteren en deze informatie op een juiste manier gebruiken, is iets anders. Als u zich daarvan bewust bent, heeft u misschien wel goud in handen.

Haal ook meer uit uw data! CleanJack is al meer dan 10 jaar specialist in tijd- en aanwezigheidsregistratie. We adviseren schoonmaakbedrijven over het verzamelen van relevante data, de analyse en het omzetten van data in betere resultaten. We dagen en nodigen u uit: haal ook meer uit uw data.

Niels van den Berg,
directeur CleanJack