Blog: Machtsmisbruik en perverse prikkels – het vervolg

Zoals gezegd zou ik terugkoppelen wat het vervolg zou zijn op het eerder gelijknamige gepubliceerde artikel. Naar aanleiding van het artikel ben ik door Kees Blokland van de Codecommissie benaderd en is een afspraak ingepland. Ik wil u de inhoud hiervan niet onthouden, want het zegt wel wat over wat er speelt en zou moeten gebeuren.

Op 27 maart heb ik met een delegatie van de commissie gesproken over mijn eerdere actie en bovengenoemd artikel. Laat ik ook hier bevestigen dat ik niet strijd tegen de codecommissie. Sterker nog, ik steun het initiatief van ganser harte en ben een van de heel vroege ondertekenaars. Het is vechten tegen een aantal misstanden en in dit geval tegen de oplossing die vanuit de commissie is gekomen. Daar heb ik moeite mee.

Ook vecht ik niet tegen VESA of intermediairs. Sterker nog, ze zijn belangrijk maar ook hier zitten rotte appels in de mand. Daar strijd ik tegen, omdat zij veel meer afbreken dan de goeden opbouwen.

De basale oplossing is het simpelst. De metende partij doet nooit her-metingen. Dan is de perverse prikkel weg. Dat zou door de betreffende partijen zelf geregeld moeten/kunnen worden, maar dat gebeurt niet. Niemand kan hen dwingen om dit in de overeenkomsten te veranderen. Hoewel dit iedere schijn van misbruik zelfs zou wegnemen, is het waarschijnlijk een illusie dat men dit binnen de gelederen van intermediairs/adviseurs regelt. Het kan eenvoudig en met breed draagvlak opgelost worden; als dit segment van onze branche hierover wil filosoferen staat de deur altijd open.

We (de commissie en ik) zijn het eens dat de perverse prikkel misbruikt wordt (in welke omvang dan ook) en dat dit aangepakt moet worden. We zijn het ook eens dat hier slagkracht nodig is. We zijn het ook eens dat VSR/SSK hierin een rol zouden moeten nemen, omdat het veelal VSR-KMS is dat misbruikt wordt.

Het relaas is dat de commissie geen heil ziet in een nieuwe organisatiestructuur die dit specifieke doel gaat behartigen. Dat is een keuze waar iedereen iets van mag vinden. Vervolgens is met VSR/SSK-overleg geweest. Het hoogst haalbare was de oplossing, die destijds gepresenteerd werd. We zijn het gelukkig ook eens dat het niet is wat nodig zou zijn, maar het werd duidelijk dat via VSR/SSK op dit moment niet meer te bereiken is.

Daar heb ik dus wel een probleem mee. Ik zal het u schetsen.

Een oplossing zou heel simpel kunnen zijn. Op het moment dat duidelijk is dat het meestsysteem verkeerd gebruikt wordt, trekt VSR/SSK de licentie van het bedrijf in. Men kan dan geen VSR-KMS meer gebruiken.

Daar, een licentiesysteem dat ingenomen kan worden, wil SVR/SSK niet aan!

Als je weet dat VSR/SSK zo trots op het systeem zijn en zelfs een keurmerk ervoor hebben zou ik denken dat er je alles aan gelegen is om die rotte appels te verwijderen uit je mand. Zo niet schijnbaar bij VSR/SSK, en dat is jammer en tekenend.

Het zou VSR/SSK sieren als zij streng toezien op juist gebruik en een licentiesysteem zouden hanteren. Dan ben je actief bezig met je kwaliteitsborging van je eigen systeem.

Waarom men dit niet wil, is mij niet duidelijk. Daar kan ik enkel naar gissen. Heeft het te maken met geld (opleidingen en APK’s)? Heeft het te maken met angst voor leegloop? Heeft het te maken met niet willen zien van de problemen?  Ik weet het niet. U mag het zelf beoordelen.

Vervolgens heb ik ook zelf contact gehad met SSK: “Heeft u er baat bij als ik misstanden bij u aandraag om het systeem te beschermen tegen misbruik/verkeerd gebruik?” Eigenlijk is het diplomatieke antwoord dat er een deskundigenforum is waar ik dat kan melden.

Ik heb dus ook even gekeken op de website van SSK naar die optie.

Conclusie
Als ik misstanden wil melden, moet ik € 2.000 betalen om de klacht behandeld te krijgen en vervolgens zijn er drie mogelijke ‘sancties’:

  • een second opinion-meting (is kansloos, want er zit al wat tijd tussen en dus nooit meer als vergelijking te gebruiken);
  • een nieuwe inventarisatie uitvoeren (staat veelal niet eens ter discussie);
  • een oordeel over de inventarisatie, rapportage en/of meting conform de eisen (NEN2075).

Het gaat mij om het verkeerd gebruik om onvoldoendes te geven en omzet te genereren. Dat ei kan ik hier dus niet kwijt.

Wat is nu de conclusie? De codecommissie blijft in gesprek met VSR/SSK om daar te proberen een sterkere vuist te maken tegen verkeerd gebruik van macht en systeem. Ik hoop dat dit ook vruchten zal afwerpen. De commissie wil zelf ook wel misbruik aanpakken. Naming and shaming is dan wellicht een middel.

Ik kan u wel melden dat ik het er in ieder geval niet bij laat zitten en ook mijn energie er in toekomst in blijf stoppen. Als ik zover ben dat ik een partij die misbruik maakt van macht en prikkels en VSR/KMS onheus/onjuist gebruikt en ik vind dat dit echt een halt toe, moet gaan roepen zal ik in ieder geval niet naar het deskundigenforum stappen.

Ik denk dat na een persoonlijk onderhoud de (social)media een veel sterker wapen zijn om een dergelijke partij het misbruik onmogelijk te gaan maken. Hun klanten zijn natuurlijk ook niet gebaat bij dergelijke praktijken en zullen dat ook wel willen weten als het gebeurt.

Niemand die zijn werk naar eer en geweten doet (en wellicht eens een oprecht foutje maakt) hoeft zich zorgen te maken en zal niet geraakt worden. Partijen die het verdienen, zullen het gaan merken in de toekomst; op verschillende vlakken en podia. Samen met de codecommissie kan dat wapen nog veel sterker zijn.

Ik zal u binnenkort op de hoogte brengen van de concrete actie en insteek die ik voor ogen heb om samen met u een handje te helpen in het gevecht tegen machtsmisbruik en perverse prikkels.

Gerard Spoor,
directeur
Carling Opleiding en voorzitter stichting LOSK