Blog: Duidelijk zijn over je prestaties

In een eerdere blog, van maart 2017, schreef ik dat onze prachtige branche het nog steeds ingewikkeld vindt om open en duidelijk te zijn over haar ‘cijfers’. In het jaarlijkse marktoverzicht (waarin de omvang en samenstelling van de schoonmaakbedrijven in Nederland jaarlijks vergeleken kunnen worden), moet de lezer zelf de noodzakelijke rekensommetjes maken om te kunnen vergelijken. Minderheidsbelangen in ondernemingen worden –  soms volledig- meegeteld, ‘niet schoonmaak-omzet’ wordt gepubliceerd als onderdeel van de schoonmaakomzet c.q. -onderneming, en ga zo maar door. Alles met de bedoeling om ‘de grootste’ te lijken.

Ik erger me hier aan en zag, in het marktoverzicht van 2016, weer dezelfde rekentrucs. Dat betekent dat – zoals destijds geschreven – Asito tot het moment dat het marktoverzicht eenduidig is, niet deelneemt aan het marktoverzicht. Asito publiceert dit jaar haar cijfers eenduidig en helder via deze publicatie. We roepen nogmaals op tot eenduidigheid in het marktoverzicht.

Jaarcijfers Asito 2017
Jaaromzet: 254 M (groei ten opzichte van 2016:  6%)
Medewerkers: 9.394 HC (groei ten opzichte van 2016: 2%)
Medewerkers: 4.077 fte (groei ten opzichte van 2016: 2%)

In onze cijfers is alle schoonmaakomzet ‘opgenomen’, dus ook… de glazenwasserij en extra schoonmaakdienstverlening bij onze opdrachtgevers. Het groeipercentage is – uiteraard – de autonome groei. Immers, dat is het waarderingscijfer voor een onderneming. Hierin is – uiteraard – niet opgenomen de minderheidsbelangen binnen diverse BV’s en de inkoopwaarde van goederen die Asito namens de opdrachtgever inkoopt en doorbelast.

Maar wat is dan van belang? Het gaat er niet om de grootste te zijn. Het is van belang de mooiste te zijn. Asito wil de beste werkgever zijn, zodat iedereen zich thuis voelt (en trots kan zijn). En we willen de beste dienstverlener zijn, zodat onze opdrachtgevers en prospects, jaar in jaar uit, bewust kiezen voor onze dienstverlening.

Om die reden werkt Asito intensief samen met onze schoonmaakkrachten om ons werk te verbeteren. We verwelkomen iedere dag vele collega’s met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt om ook hen een fijne werkplek te kunnen bieden. Onze medewerkerstevredenheidscore is 7,4 en het aantal collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt was op 31 december 2017: 1200. Op de PSO-ladder scoren we, voor geheel Asito, 3+. Om de beste werkgever en dienstverlener te zijn investeert Asito € 5,1 miljoen (van de omzet) aan opleidingen, innovatie, business development, proces verbetering, talent management en vitaliteit. Daarnaast heeft Asito enorme stappen gezet om haar CO2-uitstoot te verlagen en produceert Asito 100% CO2-neutraal (door haar resterende CO2-uitstoot te compenseren).

Asito is trots op deze ontwikkelingen en roept de branche op helder te zijn over de intrinsieke kwaliteit van ons werkgeverschap en dienstverlening, om zodoende onze branche blijvend -zonder twijfel- de belangrijke plaats te geven die het verdient. Namelijk een plek waar iedereen er toe doet, ‘meedoet’ en trots kan zijn op haar/zijn werk voor onze opdrachtgevers en hun werknemers, bezoekers, patiënten, reizigers, etc.

Ik wil met mijn blog bijdragen aan de verbinding. En als iemand wil reageren. Doen! Reageren kan via Twitter: www.twitter.com/chvinke

Charles Vinke
algemeen directeur van Asito