Blog: De Dag van de Schoonmaker: een dag van trots

Vandaag vieren we voor de 3de keer, de dag van de schoonmaker. Een dag om schoonmakers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun vakwerk. Want schoonmaken is een vak. Het vergt kennis en vaardigheden om op efficiënte en effectieve wijze een kantoor, instelling of school schoon te maken.

Toch heeft iedereen een mening over de schoonmaak en vooral over hoe het beter zou moeten. In die zin lijkt het wel voetbal, daar heeft immers ook iedereen een mening over. Maar ook al schrijf je zelf een brief, dat maakt je nog geen secretaresse. En ook het dagelijks klaarmaken van een maaltijd, maakt je nog geen cateraar. Zo is het ook met schoonmaak.

Schoonmakers hebben niet alleen kennis van materialen, veilig werken en zijn vaardig in de verschillende schoonmaakhandelingen, schoonmakers bezitten ook kwaliteiten om hun werk af te stemmen op de locatie waar zij werken. Schoonmaken op een school vraagt immers een andere opstelling van de schoonmaker naar de gebruikers, dan schoonmaken in een zorginstelling, op een station of kantoor. Overdag schoonmaken vraagt weer een andere inzet, dan schoonmaken in de avonduren in een leeg kantoor. Zo zorgen zij voor een schone werk- en leefomgeving, die past bij “hun” pandbewoners.

Waardering voor hun inzet op deze dag van de schoonmaker, is belangrijk: voor een (nog) positiever zelfbeeld en natuurlijk ook om hen (nog) meer plezier in het werk te geven. UL-Team vindt dit essentieel en laat dit terugkomen in alle schoonmaakopleidingen. De schoonmaker een trots gevoel geven, dat is ons doel en dat van De Dag van de Schoonmaker

Veel plezier allemaal!

Belinda Dekkers,
directeur UL-Team Leren