Blog: C-3PO?

Wat is C-3PO? Waar gaat dit over? Het mooie is dat iedereen, nou ja, bijna iedereen, C-3PO kent. C-3PO is een personage uit de Star Wars Saga. De films die in de jaren 80 grote bekendheid kregen en waarin vele soorten robots figureerden. Dat leek echte science fiction, maar niets is minder waar. Robotisering is zeer actueel.

Het is dan ook zeer boeiend om te zien hoe we deze nieuwe technologie een plek gaan geven in ons bestaan. Want de vraag is niet of dit gaat gebeuren, maar wanneer dit gaat gebeuren en met welke snelheid.

Voorbeelden van robotisering
Zorg:
De TU Eindhoven heeft de vaardigheden van de robot verder ontwikkeld in de zorgrobot AMIGO. Deze robot moet huishoudelijke opdrachten en zorgtaken uitvoeren, zoals het naar binnen brengen van boodschappen en deze vervolgens inruimen in een kast. Een van de teamleden van de universiteit wijst naar een blikje Fanta op de dichtstbijzijnde tafel en geeft de volgende opdracht: “Pak dat object daar en zet het daar neer.” AMIGO snapt direct wat hij bedoelt en voert het juist uit. De tweede feature van AMIGO is het herkennen van personen. AMIGO kan van te voren aan de hand van Facebook, LinkedIn en gemaakte foto’s leren om personen te herkennen en kan uit zijn camerabeelden onder andere de skelethouding van mensen herkennen.

Oogchirurgie:
De Preceves is al tijdens negen succesvolle proeven ingezet bij oogchirurgie. Deze robot kan operaties aan het netvlies heel precies en zonder te trillen uitvoeren. Iets waar chirurgen meer last van hebben. Zo kan er nog nauwkeuriger gewerkt worden en ondervindt de patiënt minder last van de operatie.

Bloedvaten hechten:
De Microsure zal komende zomer voor het eerst op mensen worden getest en kan bloedvaten heel precies aan elkaar hechten.

Maar nu kijken naar robotisering in de facilitaire wereld
Diversey en de TU Eindhoven zijn samen met vier andere bedrijven een project gestart dat deze techniek mogelijk moet maken. Met behulp van bestaande kennis, van onder meer chirurgie- en zorgrobots willen wij met verschillende marktpartijen leren hoe we robots kunnen ontwikkelen, die zelf een wereldbeeld kunnen vormen en daarnaar kunnen handelen. Het zou een doorbraak in de robotica betekenen. De partijen investeren gezamenlijk, ondersteund met een bijdrage vanuit Topsector HTSM, € 1,5 miljoen in het 4-jarig project.

De nieuwste robot van Diversey is de TASKI SWINGOBOT 2000. Door de samenwerking met de TU Eindhoven brengen wij als Diversey de techniek nog een stap verder. Het idee is dat er robots worden ontwikkeld die op basis van hun eigen waarnemingen keuzes kunnen maken. Dat betekent dat een robot op basis van zijn eigen wereldbeeld bepaalt welke route hij neemt. Op drukke locaties, zoals Schiphol, kan het zijn dat hij vraagt of hij er even bij mag als er op zijn schoonmaakroute mensen staan. Momenteel wacht een schoonmaakrobot nog als hij bij iets of iemand in de buurt komt, omdat hij niet weet wat het is en welke reactie dat oplevert. Dat wachten is dan een kwestie van veiligheid. Het scheelt natuurlijk heel veel tijd als hij wel onderscheid kan maken tussen bijvoorbeeld een plant en een mens. Bij een plant kan hij er vlak langs schoonmaken, een mens geeft hij wat meer ruimte. In beide gevallen hoeft hij niet te stoppen. Bovendien kan hij inschatten hoe de mens reageert en bijvoorbeeld netjes vragen of hij er even bij mag. Het zou zelfs kunnen dat hij ook nog informeert of hij ergens mee kan helpen, bijvoorbeeld met het zoeken naar de juiste gate. Deze techniek is al voor een deel beschikbaar en zal, eerder dan u zult denken, volledig beschikbaar zijn.

Technologische innovaties niet ten koste van menskracht
We hebben onze robot uitgebreid getest en daaruit is gebleken dat iedereen die een normale TASKI machine kan bedienen, ook uit de voeten kan met onze robot. Een schoonmaker kan derhalve de machine het zware werk laten doen en zelf meer dienstverlening gaan bieden. Er is dus geen enkele reden om bang te zijn voor nieuwe technologie.

Het project is op 1 januari 2018 van start gegaan en zal vier jaar gaan duren. Er zijn vier hoogleraren van de TU Eindhoven toegevoegd aan het team en daarnaast zullen er tientallen studenten aan het project meewerken. Diversey en TU Eindhoven werken aan de toekomst van autonome schoonmaakrobots. Wellicht komt er een nieuwe C-3PO en krijgt deze een rol in de eerstvolgende Star Wars film. Kijkt u mee?

Henk Toering,
Country Director Diversey