Blog: Bedrijf verkopen: wordt het fijn of doet het pijn?

Het verkopen van uw schoonmaakbedrijf wordt waarschijnlijk een van de belangrijkste gebeurtenissen in uw leven als (schoonmaak)ondernemer. Jarenlang alles gevend, op weg naar een leven vol nieuwe uitdagingen. Maar is het wel zo fijn om uw kindje uit handen te geven? En is het leven ‘erna’ nu wel zo’n zegen? Kortom, wordt het fijn of doet het pijn? Ik neem u in het kort mee hoe u zelf in een voorbereidende fase zo succesvol mogelijk dit proces kunt opstarten.

Het complexe van bedrijfsovernames is dat vaak naast financiële, fiscale en andere praktische aspecten ook sociaal-emotionele zaken een belangrijke rol spelen. Zakelijk en privé is meestal sterk met elkaar verweven. Ervaring leert dat tijdens een overnametraject de meeste aandacht uit gaat naar de eerste drie aspecten (geld, fiscus, arbeid) en vaak niet, of te weinig, naar het laatste aspect. Toch is het de sociaal-emotionele of menselijke kant, die van doorslaggevend belang is bij het slagen van de bedrijfsovername.

Stress of succes?
Ik kom vaak in situaties terecht waarin de bedrijfsovername voor veel stress zorgt bij alle betrokkenen. Vaak heeft dit te maken met de vorm van communicatie, verschil in karakter of toekomstvisie. Frustraties hopen zich op en worden niet op een goede manier besproken en opgelost. Gevolg: spanningen, ruzies en conflicten. Geen goed uitgangspunt voor een succesvolle bedrijfsverkoop. Duidelijkheid voor u zelf kan u hierbij helpen. In het kort drie tips die u mogelijk op het juiste pad brengen.

Drie tips
Tip 1: inventariseer in de voorbereidende fase als verkopende partij goed of een eventuele kopende partij wel geschikt is om mee samen te gaan of aan te verkopen. Het is zeer effectief om te bepalen of karakters, persoonlijkheden en werkwijzen überhaupt bij elkaar zouden kunnen passen. Houdt u er rekening mee dat dit een lastig punt is, want vooraf is niet altijd te bepalen wat achteraf gebeurt..(..). Daarbij staan de beste stuurlui altijd aan wal!. Kortom, neem uw tijd om zoveel als mogelijk pijn te voorkomen.

Tip 2: zeker als het een familiebedrijf betreft, doe niet alles in uw eentje. Betrek overige familieleden en/of betrokkenen erbij, bespreek regelmatig de voortgang met hun. Stel voor uzelf en deze betrokkenen een vast kader op door op één A4’tje aan te geven wat uw wensen en breekpunten zijn. Hoe ziet u de overname zelf en wat wilt u graag terugzien in de deal? Niet alleen een som geld is van belang, maar ook andere zaken zoals uw eigen betrokkenheid na overname, de dealstructuur, personeelssituaties en meer kunnen voor u breekpunten zijn. Pas dit kader (A4’tje) altijd toe in uw weg naar verkoop. Beschouw het overnameproces vanaf de eerste minuut als een onderhandeling, en hou vast aan dit opgestelde kader. Maar houdt u er uiteindelijk wel rekening mee, dat het in het overnameproces soms een kwestie van geven en nemen is met de kopende partij.

Tip 3: wat meer van financiële aard: het verschil tussen ‘fijn’ en ‘pijn’. Want hoe groot uw wens naar weinig pijn ook moge zijn, het belang van een zo’n ‘verkoopklaar’ mogelijk bedrijf in relatie tot fiscale consequenties is groot voor een fijne afloop! Want is het wel de juiste tijd voor u om te verkopen? Hoe ‘verkoopklaar’ is uw bedrijf daadwerkelijk? Hoe vertaalt uw persoonlijke situatie zich tot de fiscale consequenties van de verkoop? Welke transactiestructuur is het meest gepast in uw situatie? Onderschat dit punt niet en koppel dit in een voorbereidende fase aan uw opgestelde kader. Schakel daarbij op tijd hulp in. Dit kan uiteindelijk veel financiële en emotionele pijn voorkomen.

Ik wens u een fijn en succesvol proces toe!

Met ondernemende groet,
CompanyCure Bedrijfsovername
Steven Corijn, specialist in bedrijfsovername

Reacties? Mail naar steven@companycure.nl