2 mei 2013

Column: Aan het kruis genageld

“Als u vandaag het bericht Gele kaarten gedragscode aan Woonwaard en H.G. van Kruistum Advies niet van uw website afhaalt, dan stellen we u verantwoordelijk voor de gevolgschade.” Dat was de boodschap van Woonwaard. Een dreigmail aan het adres van de redactie van Schoonmaakjournaal. Het is maandag 15 april, 11.20 uur. Twee dagen ervoor, op zaterdagochtend 13 april,  hadden we het persbericht over de gele kaarten die de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag had uitgereikt als eerste gepubliceerd en dat was “de sociale verhuurder in de regio Noord-Kennemerland”, zoals de woningcorporatie zich omschrijft op haar website, niet ontgaan.

Opdrachtgever Woonwaard ontving op 8 april van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag een gele kaart voor het achterwege laten van wegingsfactoren bij de gunningcriteria. Ook makelaar H.G. van Kruistum Advies kreeg een gele kaart uitgereikt voor het uitvoeren van controles met een controlesysteem, dat niet voldoet aan de eisen van objectiviteit, reproduceerbaarheid en toegankelijkheid. Bedrijven krijgen van de commissie een gele kaart als zij niet handelen volgens (de regels van) de code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche.

Aanleiding waren de klachten die de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag ontving van twee schoonmaakbedrijven over de controles en de daarop volgende aanbesteding die H.G. van Kruistum Advies uitvoerde. De commissie meende dat de schoonmaakmakelaar de opdracht voor begeleiding van de aanbesteding van Woonwaard niet had moeten aannemen. Daarmee had Van Kruistum Advies de schijn van ‘verdienen aan slechte controleresultaten’ op zich geladen.

Over de wijze en aanpak van de controles heeft code-ondertekenaar en medebestuurslid van EMCAS – stichting Erkenning van Makelaarskantoren en Certificering van Adviseurs in Schoonmaakdienstverlening – H.G. van Kruistum Advies aangegeven dit advies ter harte te nemen. De codecommissie meende verder dat de schoonmaakmakelaar zich niet professioneel heeft gedragen door na de uitvoering van de controles ook het aanbestedingstraject op zich te nemen, wat de commissie H.G. van Kruistum Advies en opdrachtgever Woonwaard aanrekent.

De reprimande die onze redactie ontving, hebben we direct aan het bureau van de codecommissie voorgelegd. Een naar onze mening integere instantie, die weloverwogen handelt en communiceert. Zo ook gebeurt dat deze weken, want de commissie is bezig met het zorgvuldig formuleren en toelichten van hun toekenning van de gele kaarten aan Woonwaard en Van Kruistum. Dus is het bericht tijdelijk van de website codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl gehaald, maar de gele kaart is nog niet ingetrokken. Omdat Schoonmaakjournaal als vakmedium nieuws filtert en verspreidt, handhaven we de betreffende berichtgeving op onze website en app. Niet in de laatste plaats omdat inmiddels op tal van plaatsen op het wereldwijde web het bericht gepubliceerd is. En zeker ook omdat we toejuichen fout gedrag in de schoonmaakbranche de kop in te drukken.

In dat kader volgde op 22 april nog een voorbeeldig initiatief voor glazenwassers. Het GlazenwassersRegister. Met dezelfde reden als de schoonmaakgedragscode, namelijk om de markt inzichtelijk en gezond te maken. Bonafide glazenwassers en consumenten zijn de dupe van misstanden. Kortom, naar onze mening rode kaart waardig. Het HBA, brancheorganisatie OSB, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten hebben de handen ineengeslagen om een oplossing te vinden voor de misstanden. In overleg met glazenwassersbedrijven en belanghebbende partijen als gemeenten en de Consumentenbond heeft dat geleid tot de oprichting van het GlazenwassersRegister: een objectieve informatiebron waarmee de bonafide glazenwasser zich positief kan onderscheiden richting de consument en waarmee consumenten glazenwassers kunnen vinden die ‘OK’ zijn.

Gele kaarten in aanbestedingsland, rode kaarten in de glasbewassing; we geven de branche kleur om de wereld te verbeteren. In onze themamaanden Aanbesteden (april) en Glasbewassing en gevelonderhoud (mei) delen we geen kaarten uit, maar streven we er wel naar een inspiratie- en informatiebron te vormen voor een gezonde markt en voor het prachtige, veelzijdige vak dat schoonmaken heet.

Petra de Bruin,
hoofdredacteur Schoonmaakjournaal

Deel dit artikel

Ook interessant: