SF2H publicatie ziekenhuishygiëne: elektrische drogers risico, papier voorkeur

augustus 29, 2018 in België

SF2H, de Franse vereniging voor ziekenhuishygiëne, heeft een nieuwe richtlijn over handhygiëne gepubliceerd, waarin het uitdrukkelijk afraadt elektrische handdrogers te gebruiken als handdroogmethode in toiletruimten in ziekenhuizen. In plaats daarvan adviseert SF2H het gebruik van papieren wegwerpdoeken als de meest doeltreffende manier om de handen te drogen en de kans op verspreiding van micro-organismen na een toiletbezoek te minimaliseren.

De onlangs uitgevaardigde richtlijn over handhygiëne, voluit Hand hygiene and care – choice of products and how to use and promote them (Handhygiëne en zorg: van productkeuze tot gebruik en bevordering), is de eerste nieuwe sinds vele jaren van SF2H, de toonaangevende gezondheidsorganisatie in Frankrijk. De handhygiënerichtlijn erkent dat goede handhygiëne bij professionele zorgverleners essentieel is voor preventie van infecties en kruisoverdracht van micro-organismen in een gezondheidszorgomgeving.

Toetsing door 25 experts
Het rapport werd getoetst door 25 experts op het gebied van infectiebeheersing en microbiologie en zal op grote schaal worden verspreid en gelezen door al wie werkt aan het bevorderen van optimale hygiëne en het minimaliseren van de kans op verspreiding van micro-organismen.

Wat handdroging betreft, citeert het rapport de meest recente literatuur SF2H toetste, waaronder een aantal studies door Mark Wilcox, arts, consultant-microbioloog en professor aan de opleidingsziekenhuizen van Leeds en de Universiteit van Leeds, Verenigd Koninkrijk, en Keith Redway van de Universiteit van Westminster. De bevindingen van die studies tonen aan dat elektrische drogers zowel de lucht als de oppervlakken in toiletruimten besmetten met bacteriën en virussen.

Aanvulling op aanbeveling 2009
In een reactie op de nieuwe richtlijn zei professor Frédéric Barbut van the Infection Control Unit at Hospital Saint-Antoine (AP-HP): “Deze nieuwe SF2H-richtlijn weerspiegelt het nieuwste onderzoek naar handhygiëne en is een aanvulling op de aanbevelingen die in 2009 zijn gepubliceerd. In antwoord op een vraag die vaak wordt gesteld door hygiënisten, brengen de auteurs van de richtlijn met het oog op recent gepubliceerde studies een negatief advies uit tegen het gebruik van warmeluchtdrogers voor de handen in gezondheidszorgomgevingen. En dit om redenen van bacteriële en virale besmetting van lucht en oppervlakken.”

Leidraad voor professionals
“De nieuwste SF2H-richtlijn biedt een duidelijke leidraad voor professionals in de gezondheidszorg in Frankrijk en daarbuiten”, zegt Fanis Papakostas, voorzitter van ETS, de Europese branchevereniging voor de tissuepapierindustrie. “We zijn zeer verheugd dat het onderzoek naar optimale handdroogmethoden dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd door de universiteiten van Leeds en Westminster, heeft geholpen om deze richtlijn te onderbouwen. De resultaten van deze studies hebben significante implicaties voor het kiezen van de handdroogmethode in toiletruimten in ziekenhuizen, waar het beperken van de verspreiding van micro-organismen van cruciaal belang is. Dit omwille van de verhoogde vatbaarheid van patiënten voor infectie en de grotere prevalentie van potentiële en/of antimicrobieel resistente pathogenen.”

SF2H, de Franse vereniging voor ziekenhuishygiëne, is lid van het Europese netwerk ter bevordering van infectiepreventie voor patiëntveiligheid (EUNETIPS) en van de internationale federatie voor infectiebeheersing (IFIC). Het is samengesteld uit professionals die werkzaam zijn op het gebied van hygiënebevordering in de gezondheidszorg en bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg, epidemiologie, preventie en de strijd tegen zorginfecties. SF2H verricht ook activiteiten voor evaluatie van het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn, accreditatie en risicobeheer op het gebied van zorginfecties.

Delen