Verslag Duurzaam 2018: NVZ, NCV en NAV focussen op duurzame uitdagingen

Op 23 mei organiseerden de brancheverenigingen NVZ, NCV en NAV de bijeenkomst Duurzaam 2018. Een bijeenkomst voor haar leden met als doel kansen en uitdagingen vanuit de Global Sustainable Development Goals (SDG’s) te belichten. Na 8 sprekers over duurzaam verpakken, recycleerbaarheid papier, kunststof en vochtige doekjes, de Europese Plastic strategy, stimuleren van duurzaam gedrag en het omzetten van uitdagingen in marktkansen, gingen de deelnemers met een hoofd vol informatie naar huis.

De duurzaamheidsbijeenkomst werd dit jaar voor de 3e keer georganiseerd. Vanuit het gedachtengoed van de SDG’s waren sprekers en onderwerpen gekozen om met de leden tot kennisdeling en vervolgactie te komen. Na de opening door Ronald van Welie, directeur Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV) startte de dag met Willem-Henk Streekstra van VNO-NCW met een toelichting op de Europese afspraken over het produceren en recyclen van plastic producten en de wijze waarop de Nederlandse overheid deze afspraken volgt. Het afval bestaat voor 59% uit verpakkingen waarvan maar 6% wordt hergebruikt. Ondanks de vele initiatieven is plastic grotendeels nog niet biologisch afbreekbaar waardoor het milieu vervuilt. Verandering van het proces is en wordt een steeds belangrijker aandachtspunt voor bedrijven.

Duurzaam verpakken
Marc Reinders van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) nam het woord over met een update van het brancheplan Duurzaam Verpakken voor de cosmetica en was- en reinigingsmiddelen en de plannen richting toekomst. Het KIDV heeft veel kennis op het gebied van Duurzaam verpakken en wil dit graag delen met het bedrijfsleven. Zo zal zij in juni een inspiratiegids lanceren om bedrijven anders te laten nadenken over een verpakkingsstrategie, het gaat niet alleen om een meer duurzame samenstelling maar ook over het inspelen op bijvoorbeeld consumentengedrag.

Strategie
In drie groepen werd vervolgens gesproken over de duurzaamheidsstrategie voor de Personal & Home Care-sector. Wat gebeurt er allemaal aan duurzaamheid binnen de diverse branches? En wordt dat voldoende gezien door de doelgroepen? Wat kunnen de brancheorganisaties hierin betekenen en verbeteren? Een van de uitkomsten was dat de brancheorganisaties meer van zich mogen laten horen, meer openheid over de activiteiten creëren en aan kennisdeling werken.

Inzicht in concrete feiten 
Na een heerlijke lunch was het tijd voor 4 parallelsessies: van de Wettelijke context van verpakkingen door Cees van Beekveld (Afvalfonds), Microplastics & polymeren: verboden of niet? door Lisa Sligting (NZC/NCV) tot Recyclebaarheid van Kunststofverpakkingen door Geert Steeghs (Suez) en Vochtige Doekjes – Uitdagingen & Kansen door Jos Glansbeek (Edana). Deze sessies gaven de toehoorders veel inzicht met concrete feiten, voorbeelden, oplossingen en verbeterprocessen. Hiermee werd ook het inhoudelijke deel voor de branche-informatie afgesloten.

Stimuleren van duurzaam gedrag 
Ter afsluiting volgende twee presentaties met een bredere insteek en voor iedere branche van toepassing. Laura Detmar en Sanne Hoogveld van Tabula Rasa namen de luisteraars met tekst, beeld en film mee in hun verhaal over het stimuleren van duurzaam gedrag door wetenschap. Hoe kan je inspelen op (non) automatisch gedrag om de eindgebruiker aan te zetten tot bijvoorbeeld het scheiden van afval? Het laatste woord was aan Bart Bruggenwirth (b-open) met zijn motivatie over het omzetten van maatschappelijke uitdagingen in marktkansen.

Een goedgevulde dag liep ten einde, de deelnemers keerden met veel kennis en plannen voor toepassing naar huis. Op naar Duurzaam 2019 voor een breder publiek!

 

×