Peter Rietbroek, nieuwe voorzitter AWOG: “Werken aan verhouding tussen aannemers”

AWOG Peter Rietbroek - Petra BoonstraWie met onze aankondiging OSB-segment voor de glazenwassers AWOG heeft een nieuwe voorzitter. Gefeliciteerd Peter Rietbroek! op LinkedIn binnen enkele dagen meer dan 7000 mensen weet te bereiken, geniet aanzien. Nu ja, aanzien is nou net iets wat Peter Rietbroek niet wil. “Ik wil samen aan de slag gaan en samen een slag slaan voor de grootste specialistische tak binnen OSB en waarschijnlijk ook die van Nederland.” Een week na zijn officiële aanstelling en aankondiging een gesprek met de kersverse voorzitter.

Peter Rietbroek is een ervaren glazenwasondernemer en is binnen OSB al lange tijd actief als bestuurder, voor de glazenwassers en in het algemeen bestuur. Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan, zo mag zijn populariteit op de sociale media onder collega’s en bekenden onderstrepen. Maar ook het feit dat Rietbroek voor de erebaan van voorzitter van AWOG door de voorzitter van OSB, Piet Adema, is gevraagd: “De functie stond al een tijdje open. We hebben dat met de steun van Ilse Mariën met z’n allen opgevangen. Mede door diverse bestuurswisselingen als gevolg van ziekte, vertrek en afscheid moest er iets gebeuren. En ja, na het charmeoffensief van Piet, ging ik toch door de knieën”, vertelt Rietbroek.

Bestuur
Van zijn achterban – de bestuursleden Karin van Elten, Michiel de Reus, Robert Hompes en Peter van Gogh – kreeg hij commitment. “We zijn nog wat magertjes vertegenwoordigd, maar dat gaat veranderen. We hebben nog één bestuursfunctie vacant en ook plek in de Technische Commissie. De gesprekken hiervoor gaan binnenkort lopen.”

Zichtbaarheid
AWOG wil zich zichtbaarder maken en een verdere professionalisering van de glazenwassersbranche bewerkstellingen. “Eerlijk gezegd, gaat het niet zo goed met onze branche. Er wordt onvoldoende aangehaakt bij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, de prijsdruk is onevenredig groot en we kampen met een imagoprobleem. Het is goed en het wordt tijd om het kaf van het koren te scheiden.”

Rietbroek vervolgt: “Als bestuur hebben we in een zogenaamde heisessie onze focus bepaald, namelijk: Mens, Markt en Techniek. Peter van Gogh en Michiel de Reus nemen Techniek voor hun rekening, Karin de Mens en ik de Markt. Robert Hompes is zojuist tot het bestuur getreden door het vertrek van Petra Boonstra (op de foto rechts, red.) naar een andere functie binnen Vebego. Door onze focus kunnen we onderwerpen labelen. Kijk je bijvoorbeeld naar de markt, dan verdient de verhouding tussen hoofd- en onderaannemers aandacht. Als AWOG zetten we ons in om op te komen voor de belangen van onderaannemers.”

Rietbroek vervolgt: “Het is belangrijk dat inkopers en opdrachtgevers van schoonmaak- en glazenwasserswerk in de zakelijke markt, de publieke sector, het onderwijs en de zorg, en voor schoonmaakbedrijven die voor glasbewassing een onderaannemer inschakelen meer inzicht krijgen in de huidige glazenwassersbranche. Denk aan wet- en regelgeving en hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever of hoofdaannemer hierin. Verder is het belangrijk om de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de praktijk te brengen. Om deze boodschap te verspreiden hebben we vorig jaar een whitepaper over Glasbewassing inkopen uitgebracht. Die gaan we verder onder de aandacht brengen om de boodschap uit te dragen. Het is namelijk heel belangrijk om glasbewassing zorgvuldig in te kopen.”

Positieve prikkeling
In geval van de AWOG-bestuursfuncties gaat het om een volledig onbezoldigde functie, waarvoor kennis, passie en betrokkenheid de voeders zijn. “We houden vijf keer per jaar bestuursvergadering en tweemaal een ledenbijeenkomst. Daarin willen we de deelnemende ondernemers op een positieve manier prikkelen, bagage meegeven, uitdagingen pareren en de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van elkaars kennis.”

Trots
Over waar AWOG in 2020 staat, zegt Rietbroek: “We organiseren dan nog steeds ledenbijeenkomsten, die in toenemende mate inspireren en leden verbinden. We zijn in 2020 meer volwassener zijn, we hebben meer leden en een meer gezonde verhouding tussen hoofd- en onderaannemer. Ik durf te zeggen dat we met ons bedrijf in Rijswijk het goede voorbeeld geven en daarom durf ik de rol als voorzitter aan. Uiteraard vertegenwoordig je als voorzitter het gemeenschappelijk belang. Samen zijn we sterk en kunnen we wat bereiken. We kunnen trots zijn op onze branche. Ik ben het zeker. En laten we die trotsheid uitdragen!”

 

×