7 oktober 2015

Marijke Bilkert (IGZ): “Goed toetsen schoonmaakresultaat essentieel”

Borging, toetsing en auditing zijn essentieel voor het schoonmaakproces in een gezondheidszorginstelling, weet Marijke Bilkert, senior inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Op dinsdag 3 november staat het alledaagse onderwerp hygiëne centraal tijdens het congres van FMGezondheidszorg. Wie naar de ‘core business’ van de IGZ – een van de gastsprekers van het congres – kijkt, ziet direct de link tussen het congres, de beroepsvereniging en de inspectie.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel. Het toezichtveld van de IGZ bestaat uit ongeveer 40.000 instellingen en bedrijven, waar zo’n 1,3 miljoen personen werken (waarvan circa 800.000 zorgprofessionals).

Naleving richtlijnen
Marijke Bilkert heeft in haar functie als senior inspecteur van IGZ als aandachtsgebied de preventie en bestrijding van zorginfecties. In die hoedanigheid is Bilkert betrokken bij de onderzoeken over de naleving van de richtlijnen op het gebied, waaronder reiniging en desinfectie. In het rapport Keten van infectiepreventie in ziekenhuizen breekbaar: meerdere zwakke schakels leiden tot onveilige zorg is ook aandacht voor het naleven van de richtlijnen over reiniging en desinfectie.

“Alleen controleren op optisch schoon is niet voldoende en is zeker niet hetzelfde als effectief schoon”, benadrukt Bilkert. “Micro-organismen kunnen in een ruimte aanwezig zijn, maar als een schoonmaker bijvoorbeeld zijn of haar handschoenen niet tijdig wisselt, of de microvezeldoeken onjuist gebruiken kunnen de micro-organismen zich verplaatsen naar andere ruimten.”

Bewondering
In haar bijdragen op het FMGezondheidszorg-congres op 3 november zal Bilkert de uitkomsten van het onderzoek door IGZ belichten, maar zij zal ook pleiten voor meer aandacht voor het goed en juist auditen van de uitvoering van schoonmaak. “De methodes en processen voor infectiepreventie zijn er wel, maar de uitvoering is essentieel. DKS’en is iets heel anders dan de beoogde schoonmaakresultaten in een gezondheidszorginstelling meten.” Bilkert benadrukt tot slot: “Ik heb zeker bewondering voor de schoonmakers, maar de instructies aan hen dienen ter verbetering. Daarnaast zijn borging, toetsing en auditing essentieel voor het schoonmaakproces en -resultaat.”

Meer informatie over het symposium op 3 november treft u aan op de website van FMGezondheidszorg.

Deel dit artikel

Ook interessant: