30 november 2015

Interview Spectro en NVZ: nieuwe gevarenaanduiding op chemie ingeburgerd?

“We hebben er niet om gevraagd.” Dit jaar werd het classificeringssysteem voor chemische stoffen en mengsels vervangen door de CLP-verordening: Classification, Labelling and Packaging – de nieuwe gevarenaanduiding. CLP heeft alles te maken met veilig en gezond werken. Immers, het verkeerd gebruiken van schoonmaakproducten kan tot gezondheidsproblemen leiden. Hoe leeft CLP onder de gebruikers? We vroegen het aan Klaas Gravesteijn van de NVZ en Laurens Metternich van Spectro.

CLP is al sinds 2009 in de Europese Unie in werking als vervanging van de richtlijn Gevaarlijke stoffen en de richtlijn gevaarlijke preparaten. Deze verordening moet ervoor zorgen dat werknemers en consumenten in de EU duidelijk worden geïnformeerd over de gevaren van chemische stoffen. Dit gebeurt door indeling, etikettering en verpakking van producten, waarin deze chemische stoffen zijn verwerkt. “CLP is een wereldwijd systeem. Europa probeert het op nu op één lijn te krijgen. De bestaande zeven oranje symbolen zijn per 1 juni 2015 vervangen door negen zwart-witte ruitpictogrammen met rode rand. Maar de harmonisering is wereldwijd nog niet zover”, weet Klaas Gravesteijn, verenigingsmanager van de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten, NVZ.

Heel ingrijpendLaurens Metternich - Spectro
NVZ is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van producten voor het reinigen, desinfecteren en onderhouden van de woon- en werkomgeving. De zestig leden van NVZ zijn actief op de consumenten- en professionele markt. Samen genereren ze zo’n € 1 miljard omzet; ongeveer een derde daarvan wordt op de professionele markt omgezet.

Spectro is een van de NVZ-leden. De producent van reinigingsmiddelen voor professioneel gebruik levert producten onder private label en ontwikkelt innovatieve reinigingsconcepten, zoals Ecodos. “In onze fabriek in Oss verzorgen we zelf productontwikkeling, productie, verpakken en etikettering van de producten. Alle afdelingen van ons bedrijf waren bij de nieuwe CLP-verordening betrokken”, blikt marketingdirecteur Laurens Metternich terug. Dat de nieuwe etikettering geen kwestie van een fluitje van een cent was, bevestigt Metternich ook: “Het was voor ons als producent heel ingrijpend. We hebben de verandering dan ook een aantal jaren geleden al ingezet. We produceren namelijk veel private label-reinigingsmiddelen, en geen enkel product mag hier de deur uit zonder aangepast etiket.”

Versimpeling?
In een eerder gesprek met Benoit Lesgardeur, product manager Benelux bij eco-pionier en producent van reinigingsmiddelen Werner & Mertz, voorafgaand aan de veranderende CLP-wetgeving, bleek ook hoeveel een ‘versimpeling’ van gevarensymbolen op chemische stoffen en mengsels teweeg kan brengen: “We zijn al jaren bezig met de voorbereidingen om van zeven naar de nieuwe negen symbolen over te gaan. We hebben zelfs een nieuwe fles ontwikkeld met een etiket waarop de instructies in 29 talen te lezen zijn.”

nieuwe gevarensymbolen 2015Kosten voor de baten uit?
“De kosten voor de producenten die met name lokaal opereren, zijn, relatief gezien, enorm, terwijl de baten beperkt zijn”, stelt Gravesteijn. Niet vreemd dat hij over CLP opmerkt: “We hebben er niet om gevraagd”. En Metternich vraagt zich af: “Of de nieuwe verordening de kosten waard is? Geen idee. Wel zijn we ervan overtuigd dat de CLP het veiliger en beter werken met reinigingsmiddelen in de hand werkt.” Metternich ziet nog een ander voordeel: “Dezelfde labelling binnen en buiten Europa is voor de gebruiker van reinigingsmiddelen belangrijk. Bijvoorbeeld: het symbool of er kankerverwekkende stoffen in het middel zitten, is nu wereldwijd hetzelfde.”

Informeren
Om deze voor het oog simpele verandering te communiceren, is veel ondernomen. Immers, ook voor groothandels of dealers en voor schoonmaakbedrijven is een rol weggelegd, want andere gevaarsymbolen betekent dat medewerkers op de hoogte moeten zijn en moeten worden herschoold. Ook als de samenstelling van het product hetzelfde blijft. Gravesteijn: “We hebben diverse media ingezet, zoals de website Isditproductveilig.nl, die mensen die in de professionele schoonmaak werken alle uitleg geeft over veilig werken met schoonmaakproducten en de nieuwe etiketten. Daarnaast heeft NVZ ook brochures voor consumenten en professionele gebruikers uitgegeven, en voerde de Rijksoverheid campagne voor de nieuwe etikettering.” Spectro spaarde kosten noch moeite om haar klanten te informeren: “Via onze nieuwsbrief, website, media en in persoonlijke gesprekken.”

Kleine geruststelling
Hoe inspannend CLP voorafgaand aan de deadline van 1 juni voor producenten was, zo weinig (in)spannend was het onder de tussenhandelaren en eindgebruikers. “Na de lancering begonnen de vragen binnen te komen. Bijvoorbeeld over bepaalde details op het etiket of waarom men een nieuw Veiligheidsinformatieblad (VIB) heeft ontvangen”, vertelt Metternich. Dat beaamt ook Gravesteijn: “Groothandels informeren bij NVZ naar de veranderingen op het VIB. En natuurlijk hoe het zit met de deadline tot wanneer je reinigingsmiddelen mag gebruiken.” Daarom ter geruststelling: producten die voor 1 juni 2015 op de markt zijn gebracht, mogen nog tot 1 juni 2017 door eindgebruikers worden gebruikt. Daarna moeten alle producten CLP-conform zijn. Tijdens de overgangsperiode moet er bij de producten wel een veiligheidsinformatieblad (VIB) met de nieuwe symbolen en uitleg worden geleverd.

Gerelateerd artikel: CLP: nieuwe verordening over gevarensymbolen op reinigingsmiddelen

Hebt u een vraag over CLP? Stelt ‘m via [email protected]  of onze LinkedIn groep

Deel dit artikel

Ook interessant: