15 januari 2016

Hectas wint met Asielzoekersorgaan Best Practice Award

Hard gejuich en veel zichtbare blijdschap was er onder en voor de winnaars van de Best Practice Award 2015: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en Hectas Facility Services. “De Best Practice Award is een goed voorbeeld voor anderen”, onderbouwt de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag deze prijs, die op 14 januari voor de vierde keer werd uitgereikt en waarvan 160 mensen getuige waren. Maar nog nooit was de winnaar van de verkiezing zo actueel.

Samen kansen creëren voor de toekomst’; de titel van de ingediende best practice door Hectas. Om de bewoners van het AZC een betere kans te geven op de arbeidsmarkt, krijgen zij de mogelijkheid tot het volgen van de basisvakopleiding algemeen schoonmaakonderhoud. Het COA financiert de opleiding en stelt ook trainingsruimte beschikbaar voor het geven van de opleiding. Hectas biedt bewoners, die een woning in de buurt van het AZC toegewezen krijgen, een baan aan. Het bewijs van dit perspectief was er tijdens de verkiezing van de Best Practice Award 2015, want vijf vluchtelingen betraden het podium, gehuld in Hectas-kleding,  trots op hun behaalde diploma en blij met de kans die ze in Nederland krijgen.

Zes criteria
Om in aanmerking te komen voor de Best Practice Award zijn zes criteria opgesteld. Zo moet de Best Practice een goed voorbeeld zijn voor anderen, en gaat de case in op de samenwerking en toepassing van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Verder is de case duurzaam en niet eenmalig en is de Best Practice door de invoering van de code ontstaan. Verder heeft het een innovatief karakter en tot slot heef de Best Practice een positief effect voor schoonmakers en glazenwassers. Verder kan een Best Practice op een van deze drie thema’s betrekking hebben: implementatie van afspraken, aanbesteden en medewerkerstevredenheid.

Echte kansen
Voor de winnende case COA / Hectas oordeelde de jury, onder leiding van Miriam Hoekstra, directeur Operations van Schiphol Group, onder meer dat “het toepassen van social return en zelfwerkzaamheid door de opdrachtgever, Hectas, de schoonmakers en de bewoners een goed voorbeeld is voor anderen. Dit door het aanbieden van een opleiding aan de bewoners en de kennis vanuit de opleiding daadwerkelijk te laten toepassen in de praktijk. De bewoners kunnen zich dan nuttig maken en krijgen hierdoor een kans op de Nederlandse arbeidsmarkt.”

Positief verrast
Verder was de jury – die onder meer bestond uit Kees Blokland van de codecommissie, Wim Dingelstad van CSG, Miriam Hoekstra van Schiphol Group, Jan Kampherbeek van CNV, Jan Kerstens van OSB, Marianne Neuteboom van de RAS en Rob Westerlaken van Vebego – “positief verrast over de bijzondere ketensamenwerking tussen COA, Hectas en de bewoners. De opdrachtgever stelt ruimte beschikbaar voor het volgen van de opleiding en financiert deze opleiding ook.” Over het innovatieve karakter – een van de andere criteria – stelt de jury: “De invulling is door betrokken partijen in casu innovatief van aard. Het feit dat COA contact blijft houden met Hectas over de bewoners die vanuit het AZC een woning toegewezen krijgen, zodat zij bij Hectas een baan aangeboden kunnen krijgen, ziet de jury als innovatief en zeer positief.”

Effect voor schoonmakers
Tot slot concludeerde de jury dat “de werknemers die werkzaam zijn op het terrein van cao de positieve effecten ondervinden, doordat zij de kwaliteit van hun werk omhoog zien gaan en de werkdruk omlaag. Zij halen zelf ook veel voldoende uit het aansturen van bewoners om de zelfwerkzaamheid te vergroten. Dit heeft uiteindelijk positieve effecten voor de schoonmakers, maar ook voor de bewoners van het AZC.”

Verkiezing winnaar
Voor de Best Practice Award-verkiezing 2015 waren vier cases genomineerd: Fontys Hogescholen en Hectas, VU medisch centrum, Polygon en Asito Medical, Hogeschool van Amsterdam en Asito en de winnaar Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en Hectas. Om de fel begeerde bokaal in ontvangst te mogen nemen, waren er diverse stemronden. Zo beoordeelde de jury alle ontvangen nominaties, kon er online worden gestemd (wat zo’n duizend stemmen opleverde), lichtten partijen in videoboodschappen hun case toe, en gaven de 160 aanwezigen in de Paradezaal in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch hun voorkeur via een stemkastje aan.

En daar was even voor 12.30 uur op 14 januari het verlossende woord – of eigenlijk de dia op het grote scherm: COA Hectas. De ontlading was groot. De blijdschap zichtbaar. En de trots voelbaar. Gefeliciteerd Hectas en COA!

Deel dit artikel

Ook interessant: