30 oktober 2015

Diversey op FMG-congres op 3 november: “Aandacht voor handhygiëne is een must”

“Voortdurende aandacht voor persoonlijke verzorging en handhygiëne is een must in de gezondheidszorg. Iedereen weet dat handhygiëne een van de belangrijkste maatregelen is om verspreiding van infecties te voorkomen. Toch gebeurt dit nog steeds veel te weinig, niet op de juiste manier en/of op de juiste momenten”, weet Wilco Visser van Diversey, een van de gastsprekers op het congres van FMGezondheidszorg op dinsdag 3 november.

Diversey is op zoek naar oplossingen die een structurele bijdrage leveren aan een betere handhygiëne, en biedt daarvoor twee oplossingen: het Diversey Reminder-programma en het Diversey Compliance-systeem. Op dinsdag 3 november tijdens het FMGezondheidszorg-congres Wie bepaalt bij u de hygiëne? presenteert Wilco Visser, national account manager infectiepreventie van Diversey Care, de twee praktische oplossingen die speciaal voor de gezondheidszorg zijn ontwikkeld.

Herinnering is de kracht
“Met het Diversey Reminder-programma wordt een langetermijneffect bereikt”, introduceert Visser het handhygiëneprogramma voor de gezondheidszorg. “Het programma duurt één jaar. En elke maand ontvangen de medewerkers een ‘reminder’, die aansturen op de toepassing en het belang van handhygiëne. We hebben daarvoor drie speerpunten: de verbetering van de handhygiëne, kennisverhoging en gedragsverandering.”

Dat die gedragsverandering ook daadwerkelijk plaatsvindt, weet Visser ook: “Medewerkers krijgen elke maand iets fysieks in handen, waarmee handhygiëne onder de aandacht wordt gebracht. Bijvoorbeeld een keycord met een kaartje met weetjes over handhygiëne of een poster met vijf momenten voor handhygiëne.” Ervaring leert dat door de herhaling en structurele aandacht voor handhygiëne gedurende het jaar de bewustwording en gedrag van de medewerker verandert.

Technologie van de toekomst
Technologie staat centraal in de tweede oplossing van Diversey: het Diversey Compliance-systeem. Visser legt uit: “We ontwikkelden dit met name voor ziekenhuizen. In het kort komt het erop neer dat er gebruik wordt gemaakt voor een speciale technologie, waarbij de medewerker tijdens zijn of haar werk subtiel wordt geattendeerd op het toepassen van handhygiëne. De resultaten van de metingen zijn zichtbaar en ze bieden een schat aan informatie.”

Het Diversey Compliance-systeem zit nog in de ontwikkelfase, maar een eerste pilot in een Nederlands ziekenhuis was erg succesvol. In vier weken werd de handhygiëne-compliance met 20% verhoogd. Visser zal die feiten op het FMGezondheidszorg-congres delen.

Over het congres
Tijdens het FMGezondheidszorg-congres op dinsdag 3 november komen diverse experts aan het woord over wetgeving en beleid, controletools en opleiding, maar zeker en vooral de invloed van de component mens en gedrag. Gezien de bijzondere locatie op de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht is ook voorzien in een rondleiding.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Voor meer informatie over het congres en de rondleiding, klikt u op deze link.

 

Deel dit artikel

Ook interessant: