23 oktober 2015

Boyd Berends (UU) op congres FMG: hygiënische link tussen mens en dier

“We zijn de enige in Nederland, de beste van Europa en behoren tot de vijf besten van de wereld”, introduceert Boyd Berends met trots de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Deze unieke faculteit zal het toneel vormen van het congres Wie bepaalt bij u de hygiëne?, die beroepsvereniging FMGezondheidszorg op dinsdagmiddag 3 november organiseert. Berends is specialist Veterinaire Volksgezondheid en is een van de gastsprekers: “Dat wat in de veehouderij speelt, heeft zijn weerslag op de humane populatie, inclusief de intramurale zorg.”

Over hoe die weerslag van dier op mens zijn weg vindt, licht Berends al een tipje van de sluier op: “Reiniging en desinfectie (R&D) zijn natuurlijk op tal van manier relevant voor de diergeneeskunde en zeker ook voor de veterinaire volksgezondheid. Reiniging & desinfectie  is slechts een onderdeel van iets groters, dat tegenwoordig biosecurity wordt genoemd. En dus niet à priori iets te maken heeft met de bioterrorisme”, haast Berends zich te vertellen. “R&D is daar weliswaar een essentieel onderdeel van, zowel wat betreft de diergezondheid als wat betreft de voedselveiligheid van boerderij tot bord, maar er is meer nodig om de transmissie van infectieuze agentia te beperken.”

Observeren en discussiëren
De bijdrage van Berends, geregistreerd specialist Veterinaire Volksgezondheid, belooft in de rij van André de Reus (FMGezondheidszorg), Natalie Hofman (FMN), Charles Vinke (Asito) en Marijke Bilkert (IGZ) een informatieve en inspirerende te worden. Berends: “Ik begin natuurlijk met een korte uitleg over wat de discipline Veterinaire Volksgezondheid inhoudt. Maar ik zal ook observaties in het eigen werkveld met de congresdeelnemers delen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan boerderijen, asielen, kinderboerderijen, dierentuinen, slachthuizen en keukens, maar ook observaties die ik deed als betrokken ouder (kinderdagverblijf) en als ziekenhuispatiënt. Ik ga daarbij graag de dialoog met de congresdeelnemers aan, want hoe kun je de kringloop van microbiologische agentia en dus hygienerisico’s doorbreken?”

Interessante locatie
FMGezondheidszorg is te gast op de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Hoogstaande hygiëne in deze faculteit is zeker zo belangrijk als de hygiëne in een ziekenhuis. De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Ook werken onderzoekers samen aan vernieuwend, wetenschappelijk onderzoek. Bovendien levert de faculteit specialistische klinische zorg in het grootste academische dierenziekenhuis van Europa. Kortom, een zeer interessante locatie.

Over het congres
TIjdens het FMGezondheidszorg-congres komen diverse experts aan het woord over wetgeving en beleid, controletools en opleiding, maar zeker en vooral de invloed van de component mens en gedrag. Gezien de bijzondere locatie op de Universiteit van Utrecht is ook voorzien in een rondleiding.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Voor meer informatie over het congres en de rondleiding, klikt u op deze link.

Deel dit artikel

Ook interessant: