Onderzoeker Anita Huis op FMG-congres: “Laat je handen je werk niet verzieken”

Laat je handen je werk niet verzieken: een prikkelende titel op het praktische congres Think (C)Lean not mean van FMGezondheidszorg en fabrikant Dr. Weigert op donderdag 22 november. Anita Huis, senior onderzoeker bij het Radboudumc en gepromoveerd op het verbeteren van handhygiëne bij ziekenhuisverpleegkundigen, is een van de workshopleiders op het congres. “Gemiddeld krijgt 5% van de patiënten met een zorggerelateerde infectie te maken. Natuurlijk is niet iedere zorginfectie te voorkomen, maar met goede handhygiëne kun je veel bereiken. Sommige instellingen hebben daardoor minder zorginfecties dan andere.” Er is dus werk aan de winkel om ‘je handen je werk niet te laten verzieken’.

“Mijn onderzoek richt zich op factoren die van invloed zijn op het naleven van richtlijnen. Hoe kun je die naleving via een op maat gesneden strategie bevorderen onder het personeel. Ik ben van oorsprong verpleegkundige en anesthesie-assistent. Ik heb daarnaast Gezondheidswetenschappen gestudeerd en ben na mijn studie al snel aan een promotietraject over het verbeteren van handhygiëne bij verpleegkundigen begonnen”, introduceert Anita Huis zichzelf.

Handhygiëne als continue focus
Handhygiëne is en verdient ook een continue focus, onderschrijft ook de Global Handwashing Day, die twee dagen voor het gesprek met Anita Huis wereldwijd plaatsvond. “Er zijn zoveel factoren die het naleven van handhygiëne beïnvloeden. Het gaat voor een groot deel om bewustwording bij de mensen die in de zorg werken. Je verplaatst je als verpleegkundige of schoonmaker van de ene patiënt, kamer of zorglocatie naar een andere. Je ziet de bacterie niet, dat is het gevaar. En niet altijd zijn alle faciliteiten voor een goede handhygiëne aanwezig.”

Succesfactoren
Het in teamverband werken aan een betere handhygiëne blijkt een van de succesfactoren te zijn, maken we uit het gesprek met Anita Huis op. Maar het gaat ook om risicoperceptie: als men het gevoel krijgt dat je hier zelf ook ziek kunt worden, dan is dat een belangrijke trigger om vaker handhygiëne toe te passen.”

Ook van belang: meten is weten. “Als je infectiepreventie wilt verbeteren, dan moet je de problemen goed in kaart hebben. We zien dat vaak op scholing wordt ingezet, maar dan verslapt de aandacht snel. Routine is immers lastig te doorbreken. Het is van groot belang dat je zo’n thema als team gezamenlijk op pakt. Neem de werkvolgorde eens onder de loep en organiseer het zodanig, dat je je handen minder vaak hoeft te wassen door bijvoorbeeld minder heen en weer te lopen, dus lean. Een leidinggevende kan daar ook een grote en belangrijke rol in hebben”, besluit Huis.

Uitnodiging
Welke? We nodigen u voor het FMG-congres Think (C)Lean, not mean en de groepssessie van Anita Huis: Laat je handen je werk niet verzieken.

Congres Think (C)Lean, not mean
Beroepsvereniging FMGezondheidszorg en Dr. Weigert nodigen haar leden en overige facility managers in de gezondheidszorg uit voor het congres Facility Management Think (C)Lean, not mean; een middag praktische voorbereiding op de toekomst. De congresdatum: donderdagmiddag 22 november, en de locatie: Hotel-Restaurant Van der Valk in Lent (bij Nijmegen).

Nieuwsgierig? Klik op deze link.
Aanmelden? Klik op deze link.

Op de recente Global Handwashing Day, op 15 oktober, ging collega van Anita Huis bij het RadboudUMC Joop Hopman, arts en microbioloog, in gesprek met Nu.nl. Beluister hem via deze link naar de Nu.nl Nieuws-podcast (begint op 7:19 min en eindigt op 13:06 min)