Robotisering kost minder banen dan gevreesd

robotDe Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) concludeert dit in zijn onderzoek De robot de baas: de toekomst van werk in het Tweede Machinetijdperk. Het adviesorgaan voor de regering onderzocht de gevolgen van robots, computers en andere vormen van automatisering voor de toekomstige werkgelegenheid.

“Ze zijn goedkoop, snel, nooit ziek en werken 24 uur per dag. Ze vragen nooit om loonsverhogingen, worden niet vertegenwoordigd door vakbonden en staken niet”, stelde minister Asscher (Sociale Zaken) vorig jaar. WRR onderzocht of robots en andere technologische ontwikkelingen een drastisch effect zouden kunnen hebben op het aantal menselijke banen.

In verband met de auteursrechtelijke bescherming van dit artikel is enkel de inleiding opgenomen. Het hele artikel vindt u via deze link naar de Volkskrant.nl.

×