Onderzoek werkomgeving 2025: digitale samenwerking neemt hoge vlucht

Futures-Forum (300 x 200)Center for People and Buildings en Hospitality Group en twaalf grote Nederlandse kantoorhoudende organisaties hebben de toekomst van werk in 2025 onderzocht. Een van de belangrijkste conclusies: digitalisering, automatisering en big data zijn van grote invloed op het ondernemerschap en de aard van het werk.

Het Futures Forum, de naam waaronder het consortium opereert, heeft als doel relevante trends en ontwikkelingen te identificeren in werk, de werkomgeving en het faciliteren van de toekomstige eindgebruiker in kantoorhoudende organisaties. Wim Pullen, een van de initiatiefnemers van het Futures Forum zegt hierover: ‘’Naast het begrijpen van nieuwe werkvormen willen we ook inzicht krijgen in de manier waarop behoeften veranderen en de wijze waarop toekomstige medewerkers gefaciliteerd willen worden. Om dat goed te doen, is een gezamenlijke aanpak van Human Resources, IT, Facility Management en Real Estate Management essentieel.’’

Belangrijke uitkomsten
Technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op het ondernemerschap van organisaties.Belangrijke uitkomstenanisaties en daarmee op de aard van werk. Administratieve en uitvoerende banen nemen af en kenniswerk en dienstverlenend werk neemt toe. Belangrijke gevolgen van de technologische ontwikkelingen op korte termijn zijn het omgaan met verlies van administratieve banen en verandering in benodigde kennis, vaardigheden en functies. Het forum van experts verwacht een aanzienlijke groei in functies op het gebied van informatica, data-analyse en omgang met intelligente systemen.

Samenwerken in netwerken
Ook verandert onze manier van werken en samenwerken. Werk dat overblijft, wordt complexer en specialistischer van aard en is meer gericht op innovatie en creativiteit.  Expertises zullen meer aan elkaar verbonden worden, het aantal stakeholders in de keten neemt toe en de grenzen van organisaties vervagen. Traditionele organisatiestructuren verschuiven naar matrix- en netwerkorganisaties met hooguit een vaste kern om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Deze meer organische manier van werken, zonder duidelijke structuren, vraagt om een adaptieve en toegankelijke werkomgeving waarin medewerkers met elkaar in verbinding worden gebracht. Ook worden door toenemende samenwerking sociale en communicatieve vaardigheden belangrijker.

Go digital: anytime, anywhere, anyplace
Hoewel betrokken experts niet verwachten dat de fysieke samenwerking (face-to-face) door digitalisering geheel verdwijnt, neemt de digitale samenwerking wel een hoge vlucht. In de toekomst werken we, ondersteund door de juiste ICT-faciliteiten, nog meer anytime, anywhere en anyplace. Platforms voor onderlinge communicatie met virtual- presence-oplossingen en cloud computing worden steeds meer gebruikt en zijn ook steeds beter toegankelijk voor alle stakeholders in de keten. Ook is de compatibiliteit tussen systemen en infrastructuren in de toekomst essentieel voor het kunnen waarborgen van productiviteit en effectieve samenwerkingen.

Manager als verbinder
Experts verwachten daarnaast een aanzienlijke afname van het aandeel managers, in het bijzonder in het midden- en lijnmanagement. Enerzijds als gevolg van automatisering van managementactiviteiten en anderzijds door de groeiende zelfsturing van teams en individuen. Managers zijn in de toekomst verbindend, coachend, faciliterend en vooral strategisch betrokken bij een team. Het management richt zich daarnaast op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het samenstellen van de juiste teams en samenwerkingsverbanden (ze fungeren als een matchmaker). Op de virtuele marktplaats van de organisatie is in de toekomst te zien welke medewerker met welke capaciteiten waarvoor inzetbaar is. Peer-review en waardering van collega’s, teamgenoten en opdrachtgevers geven hier extra waarde aan.

Het hele nieuwsbericht vindt u op via deze link naar de website van Hospitality Group.

×