Wouter Stolwijk (PIANOo) herbenoemd in Europese expertgroep

Wouter Stolwijk - PIANOoDe Europese Commissie heeft de nieuwe leden voor de Stakeholders Expert Group on Public Procurement (SEGPP) benoemd voor de periode 2015-2018. Wouter Stolwijk (directeur van PIANOo) is een van de zeven leden die is benoemd voor een tweede termijn in de groep. 

De groep kent 20 leden uit 17 verschillende landen. Hij adviseert, de Europese Commissie over het beleid rond publieke inkoop. Ook in Brussel worden vraagtekens gezet bij het enorme juridische gebouw dat we in Europa rond aanbesteden hebben opgetrokken: is dat nu echt de beste manier om concurrentie te bevorderen? De groep brengt kennis en ervaring samen vanuit verschillende hoeken van publieke inkoop: juridisch, economisch, e-inkoop, milieu en sociale aspecten, vergunningen, samenwerking tussen aanbestedende diensten en private partijen. De groep komt drie à vier keer per jaar samen. Bij elke bijeenkomst worden er presentaties gegeven over onderwerpen als uitsluitingsgronden, kosten bij geschillenbeslechting, strategisch inkopen in het bedrijfsleven, staatssteun en aanbesteden, EMVI, duurzaam inkopen etc.

Wouter Stolwijk zet zich vooral in voor een meer economische benadering van aanbesteden. “Ik heb een topinkoper uit het bedrijfsleven in de groep geïntroduceerd om eens te vertellen hoe inkopen bij grote bedrijven eruit ziet. Dat heeft wel impact gehad. De komende drie jaar zal het vooral gaan over omvorming van aanbesteden als administratieve en primair juridische activiteit naar strategisch inkopen en Value for Money.”

Volledige lijst met SEGPP leden op eur-lex.europa.eu

Bron en tekst: PIANOo

×