Wijziging Aanbestedingsbesluit naar Eerste en Tweede Kamer

Eerste Kamer - stockfotoHet ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit is op 4 mei door de minister van Economische Zaken aan de Eerste en de Tweede Kamer aangeboden. Bij de aanbiedingsbrief zijn tevens een herziene versie van de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 gevoegd.

Dit meldt PIANOo. De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure en biedt de Kamers de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit, voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vastgesteld.

De voordracht aan de Koning geschiedt ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Deze termijn is vanwege het mei-reces verlengd tot 6 juni.

Lees het ontwerpbesluit en bijgevoegde kamerstukken op rijksoverheid.nl

Bron: Rijksoverheid

×