Marktontmoeting PIANOo: samen aan de slag met social return

Alwin Geutjes - marktontmoeting PIANOoDe Rijksoverheid stimuleert dat iedereen die moeite heeft deel te nemen aan het arbeidsproces de kans krijgt ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Daarom vraagt het Rijk van haar leveranciers dat zij zich inzetten voor social return: het bieden van werk(ervaring)plaatsen aan mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 1 juli 2011 neemt de rijksoverheid social return op in aanbestedingen van diensten en werken van meer dan € 250.000. Reden voor PIANOo om een marktontmoeting te organiseren met het Rijk, leveranciers, opdrachtgever en opdrachtnemer. 

SR in de praktijk
Alwin Geutjes, bedrijfsleider bij aannemingsbedrijf Dekker Krabbendam, kwam voor het eerst in aanraking met social return door een aanbesteding van Amsterdam-Zuidoost. Na een lastige start kwam een creatief gesprek tot stand, waarbij het stadsdeel en het bedrijf samen keken naar wie er onder de regeling valt en hoe deze in het project in te zetten.

Op langere termijn ziet Dekker voordelen van social return. Door nieuw personeel te werven en op te leiden zorgt het voor een jong en toegewijd personeelsbestand,  waarmee de verwachte uitstroom van ouder personeel kan worden opgevangen. Toch kleven er volgens Geutjes ook nadelen aan het social return-beleid. Door te kijken naar inzet van deze groep op langere termijn en niet alleen op het aan te besteden project voorkom je ‘draaideurwerkeloosheid’. Ook dient er aandacht besteed te worden aan de interne opleidingen die de afstand tot de arbeidsmarkt voor de doelgroep verkleind.

Verder lezen
Welke bijdrage had Siep Eilander, chief procurement officer van het Rijk, aan de bijeenkomst? Welke plus- en pijnpunten ervaren inkopers en leveranciers? En hoe zit de toekomst eruit? Jenny van den Boogaard, projectleider social return bij het Rijk, blikte vooruit: http://www.pianoo.nl/over-pianoo/bijeenkomsten-van-pianoo/pianoo-marktontmoetingen/marktontmoetingen-2013/marktontmoeting

×