OSB voorzitter Simons over inbesteding overheid: “Symboolpolitiek”

Hans Simons - congres vakmanschap“Dat zou meer gaan kosten aan bureaucratie en overhead. Ik vind het symboolpolitiek,” aldus Hans Simons, voorzitter van brancheorganisatie OSB. Simons is duidelijk geen voorstander van de regeringsplannen om te gaan inbesteden bij het Rijk. Op de website van FMM onderbouwt hij zijn mening op basis van drie argumenten: haaks op de ontwikkelingen, slechte argumentatie en bureaucratie en overhead.

Lees het hele artikel op FMM