Onderzoek codecommissie: verbeteringen in aanbestedingen

Code Verantwoordelijk Marktgedrag - Kees BloklandAanbestedingen worden langzaamaan weer steeds beter en verantwoorder uitgezet, met oog voor kwaliteit en de mens die het werk doet. En dat was hard nodig. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag onder 228 organisaties. Opdrachtnemers lopen voorop, bij opdrachtgevers moet de grote omslag nog komen.

Een aantal jaren geleden was de trend dat bij uitbesteding van diensten puur op prijs werd geselecteerd. Zo werd kwaliteit en het menselijke aspect nogal eens vergeten, met als dieptepunt de schoonmaakstaking. Inmiddels hebben ruim 1250 organisaties de Code Verantwoord Marktgedrag ondertekend en de effecten worden nu zichtbaar.

Omslag hard nodigSchoonmaakjournaal aanbesteden infographic inkoper verkoper
Kees Blokland, voorzitter van de commissie: “Een omslag in de markt was hard nodig. Alleen op prijs beoordelen is irreëel, daar gaat de markt aan ten onder. Mensen zijn bepalend voor de kwaliteit van een dienst. Opdrachtnemers incorporeren kwaliteit en sociaal beleid inmiddels concreet in hun beleid. Opdrachtgevers vinden het belangrijk, maar gaan nog niet echt tot actie over. We doen bij deze dan ook moreel appèl op hen.

Van alle ondertekenaars van de code is slechts 25% opdrachtgever.

Sancties
Bijna een kwart van de respondenten van het onderzoek vraagt om concretere handhaving. Door sancties op te leggen, steekproefsgewijs te controleren, of zelfs door een ondertekenaar uit de code te kunnen zetten. Blokland: “We merken een toename van klachten over de onjuiste toepassing van de code. Ik vind dat positief; het betekent dat het speelt en men zich verantwoordelijk voelt. We ondernemen op een gefundeerde klacht dan ook direct actie.”

Over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag
De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is in deze vorm in 2015 in het leven geroepen om een einde te maken aan prijsafbraak, arbeidsonrust en verslechterende kwaliteit in diverse vormen van facilitaire dienstverlening.  Eerste aanleiding hiervoor waren de schoonmaakstakingen in 2010. De ondertekenaars van de Code erkennen dat een juiste prijs-kwaliteitsverhouding bij een uitbesteding meer omvat dan de economisch meest voordelige inschrijving. Zij houden oog voor het menselijke aspect en kwaliteit. Ondertekenaars zijn bijvoorbeeld AWVN, NS, Rijksoverheid, Schiphol en UWV en vier branches: schoonmaak en glazenwassers, catering, veiligheid en erkende verhuizers.

×