Nieuwe aanbestedingswet treedt 1 april 2013 in werking

Tweede Kamer - zetelDe minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft bekend gemaakt dat de nieuwe Aanbestedingswet 1 april 2013 in werking zal treden.

In het besluit is aangegeven dat met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 wordt afgeweken van het beleid ten aanzien van Vaste Verandermomenten. Een van de gronden op basis waarvan van dit beleid mag worden afgeweken, is indien er hoge private of publieke voordelen van vervroeging van invoering zijn. Dit is het geval bij de Aanbestedingswet 2012. Ondernemers zijn gebaat bij spoedige inwerkingtreding, omdat de wet tot een grote lastenreductie leidt en voor betere toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten zorgt.

×