Nieuwe Aanbestedingswet belemmert innovaties?

innovation 2“De nieuwe Aanbestedingswet 2016, die in april van kracht wordt, frustreert het innovatief vermogen van de markt.” Die pittige stelling stond op 19 januari centraal tijdens een rondetafeldiscussie tussen vragers en aanbieders.

Twaalf vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheidsdiensten gingen in Geldrop met elkaar in debat onder leiding van advocaat Anja van den Borne van Born Legal. Op zoek naar mogelijkheden om binnen de kaders van de aanbestedingswetgeving de samenwerking tussen vragers en aanbieders te verbeteren. Samenwerking in het voortraject is een voorwaarde voor innovatie en goede communicatie tijdens het proces is een waarborg dat de klant aan het eind van de rit de oplossing krijgt dat aan zijn eisen voldoet. Maar de strenge regels van de aanbestedingsregelgeving staan haaks op deze samenwerkingsgedachte. Die schrijven nogal dwingend voor hoe de contacten en de communicatie tussen de aanbestedende en inschrijvende partijen dienen te verlopen en voor experimenteren is geen plaats.

In verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een samenvatting van dit artikel beschikbaar. Lees het volledige artikel op exporic.nl.

Bron: PIANOo

×