Minister Kamp buigt zich over toekomst PIANOo en beter aanbesteden

Henk Kamp - minister EZIn een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Kamp van Economische Zaken dat hij het voornemen heeft om PIANOo onder te brengen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit meldt PIAONOo op haar website.

“De werkzaamheden van RVO.nl als uitvoeringsorganisatie van mijn ministerie sluiten goed aan bij de taken van PIANOo”, aldus Kamp. De minister wil voorts de belemmeringen van de tijdelijke instellingen wegnemen en gaat in op het traject beter aanbesteden. Om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren, wordt een ‘aanjager’ in de persoon van Matthijs Huizing, voormalig Tweede Kamerlid, aangesteld. Huizing zal inzetten op het verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden en van kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten en op meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper.

De minister streeft naar een definitieve invoeging per 1 januari 2017.

Lees het hele artikel op Pianoo.nl en de brief van de minister op tweedekamer.nl.

×