Minister Blok vraagt om uitstel inbesteding schoonmaak

Stef Blok - minister Wonen en RijksdienstMinister Blok van Wonen en Rijsdienst  heeft op 27 december een brief gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Daarin kondigt de minister een maand uitstel aan voor zijn toezegging over het inbesteden van schoonmaakwerkzaamheden.

“In het Algemeen Overleg met de Commissie Wonen en Rijksdienst van 14 november 2013 heb ik toegezegd u voor het eind van dit jaar nader te informeren over het inbesteden van schoonmaakwerkzaamheden binnen de Rijksdienst. Op dit moment zijn we bezig te bepalen waar binnen de Rijksdienst deze werkzaamheden het beste belegd kunnen worden en hoe de verdere invulling daar plaats gaat vinden. De interdepartementale afstemming hiervoor vraagt de nodige tijd. Ik wil het resultaat hiervan echter graag betrekken bij het invulling geven aan de hierboven genoemde toezegging. Daarom kondig ik aan dat ik de in het Algemeen Overleg van 14 november toegezegde informatie niet voor het eind van dit jaar aan u kan doen toekomen. Ik streef ernaar dit voor het eind van januari 2014 te doen. Daarbij zal ik dan ook betrekken de toezegging die ik heb gedaan bij de begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst op 20 en 21 november 2013 om de onderbouwingen van de andere inbestedingen op het terrein van de lage loonschalen, de consequenties daarvan voor de bedrijven en de aanbestedingskosten mee te nemen.”

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/30/uitstelbrief-nadere-uitwerking-schoonmaakwerkzaamheden.html

 

×