Meerwaarde EMVI: verliespost voor inschrijvers

hand met geldEMV, Economisch Meest Voordelig, maar voor de inschrijvende partijen is EMVI doorgaans helemaal niet voordelig. Integendeel, bedrijven moeten veel kosten maken om aan aanbestedingen deel te kunnen nemen. Niet zelden lopen de kosten zo hoog op dat het eigenlijk onaantrekkelijk wordt om in te schrijven. Probleem van de inschrijver of van de aanbestedende partij? En is het inherent aan EMVI? 

Het langverwachte bestek valt op de digitale deurmat. Het eerste document dat wordt bestudeerd, is het zogeheten beschrijvend document, met een introductie van de scope van de te gunnen opdracht, de tijdlijnen en de manier waarop de inschrijvingen worden beoordeeld. Dan zijn de bijlagen aan de beurt: documenten met eisen en wensen. Eisen zijn vaak knock-outs, wensen leveren punten op. Maar de crux zit altijd in de verdeling tussen de kwaliteit en de prijs. Daar gaat EMVI tenslotte om. In plat Hollands: de meeste inhoud voor de laagste prijs. Maar hoe bepaalt de aanbestedende partij dat? Dat hangt samen met de gunningscriteria. De inschrijver die de gunningscriteria niet doorgrondt, is eigenlijk op voorhand kansloos.

In  verband met auteursrechtelijke bescherming is alleen een inleiding/ samenvatting van dit artikel beschikbaar. Lees het volledige artikel op stad-en-groen.nl.

Bron en tekst: PIANOO

×