Kamp: “Door aanbesteding € 184 miljoen minder lasten”

Henk Kamp - minister EZDe toepassing van de Aanbestedingswet. die in 2013 is ingevoerd, heeft geleid tot een verlaging van de lastendruk voor ondernemers en overheden met € 184 miljoen per jaar. Dat blijkt uit de evaluatie van de wet die minister Kamp van Economische Zaken (EZ) op 8 juli naar de Kamer heeft gestuurd. 

Ondernemers zagen de lasten dalen met 157 miljoen euro per jaar, overheden met 27 miljoen euro per jaar. De verlichting voor ondernemers komt met name door het gebruik van het elektronisch aanbestedingssysteem van de overheid, TenderNed. Daarnaast heeft de wet gezorgd voor een vereenvoudiging van de procedures bij aanbestedingen, zoals de invoering van de eigen verklaring.

In verband met de auteursrechtelijke bescherming is enkel een samenvatting opgenomen. Op FMM.nl leest u het hele artikel.

×