EU commissie neemt nieuw aanbestedingsdocument aan

De Europese Commissie heeft het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aangenomen en op 6 januari 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het UEA vervangt bij de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 (voornemens april 2016) het model Eigen verklaring. 

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU is het verlichten van de administratieve lasten van aanbestedende diensten, aanbestedende entiteiten en ondernemers, waaronder niet in de laatste plaats de kleine en middelgrote ondernemingen. In dat kader is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument opgesteld.

In verband met de auteursrechtelijke bescherming van dit artikel is een samenvatting opgenomen. Voor het hele artikel klikt u op deze link naar Pianoo.nl.

×