EU-parlement beeindigt tijdperk aanbesteden op laagste bod

Europese vlaggen - stockfotoOverheidsinstanties hoeven voortaan niet automatisch het laagste bod te kiezen in openbare aanbestedingen. Bij de aanschaf van goederen, diensten, aanbesteding van openbare werken of het afsluiten van concessiecontracten kunnen voortaan ook andere factoren worden meegewogen. Ook de mogelijkheden voor het mkb om mee te dingen naar overheidsopdrachten zijn verruimd. Dit is het resultaat van een wetgevingspakket dat het Europese Parlement op 15 januari aannam.

Kwaliteit
Voortaan kunnen behalve de prijs ook kwaliteit, milieueffecten, sociale factoren en innovatiepotentieel een rol spelen bij de selectie. Denk bijvoorbeeld aan een aanbieder die kwalitatief hoogwaardige voeding in een crèche aanbiedt of een aanbieder die mensen in dienst heeft met een handicap.

Innovatie stimuleren
Op verzoek van EP-leden is een nieuwe procedure toegevoegd, waarin aanbieders kunnen worden aangemoedigd met innovatieve oplossingen voor specifieke problemen te komen. Daarbij wordt bovendien de ruimte geboden dat de contractpartijen samen nieuwe oplossingen ontwikkelen.

Kansen voor het mkb
De nieuwe richtlijnen maken het eenvoudiger voor bedrijven om mee te dingen naar opdrachten. Zo hoeft alleen nog de winnende partij alle originele achtergrondinformatie te verschaffen, wat volgens de Commissie leidt tot 80% minder bureaucratie. De nieuwe regels beogen ook dat grote opdrachten worden opgeknipt, zodat kleine bedrijven op onderdelen mee kunnen bieden. Om gerommel met arbeidsvoorwaarden te voorkomen en de rechten van werknemers te garanderen, zijn de regels voor het contracteren van onderaannemers aangescherpt, net zoals de regels die absurd lage offertes tegen moeten gaan.

Publiek of privaat
Het akkoord over concessieverlening erkent de vrijheid van lidstaten om te kiezen hoe ze publieke werken of diensten willen realiseren: met eigen personeel of via uitbesteding. De nieuwe richtlijn schrijft ook NIET voor dat publieke organisaties geprivatiseerd moten worden als ze publieke diensten aanbieden. Watervoorziening is vanwege het bijzondere belang buiten deze richtlijn gehouden.

Volgende stappen
De richtlijnen gaan 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU. Daarna hebben lidstaten 24 maanden de tijd om de bepalingen om te zetten naar nationale wetgeving.

Bron: nieuwswebsite Europees Parlement

×