De nieuwe Aanbestedingswet en Bao, Bass en Wira

De nieuwe Aanbestedingswet regelt een aantal nieuwe zaken ten opzichte van de oude regelgeving. De op handen zijnde wijziging van de Europese aanbestedingsrichtlijnen is nog niet in het wetsvoorstel opgenomen. Dit gebeurt op een later tijdstip via een wijziging van de Aanbestedingswet. De Aanbestedingswet trekt de raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen, Bao, Bass en de Wira in.

De wet is opgebouwd uit vier delen. Deel 1 bevat algemene bepalingen en heeft betrekking op alle opdrachten. Deel 2 gaat over het aanbesteden van overheidsopdrachten boven de drempels. Deel 3 gaat over het Europees aanbesteden van speciale sector opdrachten boven de drempels, en deel 4 is algemeen.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van Bao en Wira zijn: objectiviteit, maatschappelijke waarde creëren, samenvoegen en splitsen, beperking administratieve lasten, non-discriminatie/gelijkheidsbeginsel, meervoudig onderhandse procedure, transparantiebeginsel, proportionaliteit, aankondigingen, eigen verklaring, gedragsverklaring, aanbestedingsstukken, toepassing ARW 2012, afzien van toepassing uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, termijn motivering afwijzing, EMVI verplicht, verlengde Alcatel-termijn en proces-verbaal.

Lees het hele artikel op: http://www.pianoo.nl/belangrijkste-wijzigingen-aanbestedingswet-ten-opzichte-van-bao-wira

×