Conferentie Alpha Adviesbureau: traditioneel aanbesteden nog springlevend

Alpha Adviesbureau forum Innovatief aanbestedenDe schoonmaakbranche is bijna twee jaar na invoering van de code Verantwoordelijk marktgedrag nog zoekende naar de praktische uitwerking ervan en hoe opdrachtgevers de vertaling naar innovatief aanbesteden kunnen realiseren. Dit bleek tijdens de conferentie Innovatief aanbesteden, die op 9 april met vertegenwoordigers van alle ketenpartners – schoonmaakbedrijven, opdrachtgevers, overheid, vakbonden en intermediairs – bij Alpha Adviesbureau in Assen plaatsvond.

Een van de belangrijkste winstpunten van de code Verantwoordelijk marktgedrag is dat opdrachtgevers inmiddels dulden is de periode van minimaal twee maanden tussen contractwisselingen. Dit biedt bedrijven en werknemers meer gelegenheid om zich op de nieuwe situatie in te stellen.

Beoogde verbeteringen?
Tijdens de conferentie die Alpha Adviesbureau op 9 april organiseerde, vroegen partijen zich hardop af of de code inmiddels de beoogde verbeteringen heeft opgeleverd. Het document is in 2011 geïnitieerd (en inmiddels door ruim 700 partijen getekend) als uitvloeisel van de spraakmakende stakingen in 2010 om de omstandigheden van schoonmaakpersoneel te verbeteren. De discussie tijdens de conferentie toonde aan dat partijen de nodige stappen moeten zetten. De code is nog niet concreet genoeg. De wens is ‘de mensen’ nog meer centraal te stellen. De commissie Verantwoordelijk Marktgedrag werkt aan het concretiseren van de borging om afspraken voor personeelsverbeteringen te garanderen.

Gunnen op waarde
Het zou in dit verband wenselijk zijn niet altijd de goedkoopste offerte te honoreren. De jaren voor de stakingen hebben bewezen dat een steeds lagere offerteprijs uiteindelijk ten koste gaat van werknemers maar evenzeer van de branche in zijn algemeen. Traditioneel aanbesteden is op basis van gevraagde kwaliteit met daarbij de goedkoopste aanbieder.

Tegenwoordig opereert men vaker op basis van zogeheten EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) en BVP (Best Value Procurement). Dat wil zeggen: meer te gunnen op waarde. De voorwaarde is echter wel dat de opdrachtgever van het schoonmaakwerk over een goede facilitaire dienst (inkoper) beschikt. Mist deze specifieke expertise en beheercapaciteit dan is deze oplossing vele malen duurder dan de traditionele methodes en tijdrovender.

Innovatief aanbesteden?
In het verlengde hiervan kwam ook ter sprake subjectiviteit, die lastig te voorkomen lijkt. Niettemin behoort aanbesteden zo objectief mogelijk te zijn. Menigeen stelde daarom de vraag wat in de branche nu eigenlijk innovatief aanbesteden betekent. Wat is beste aanbestedingsmethodiek? Gaat de praktijk dit de komende tijd aantonen? Overwegingen bij deze probleemstelling: (1) Hoe bepalen we van te voren het budget (gebeurt nu vooral op basis van historie/ervaringen)? (2) Een goed beheer van een contract is noodzakelijk. (3) BPV en uitvragen met behulp van open vragen is subjectief. (4) Er is weliswaar een ‘best practice – worst practice’ voor opdrachtgevers, maar waarom niet voor opdrachtnemers?

Springlevend
De kern van de conferentie is dat traditioneel aanbesteden in de schoonmaakbranche nog steeds springlevend is. Versterk wel de positie van schoonmaakfunctionaris. Grote opdrachtgevers kunnen innovatief aanbesteden, maar voor kleine(re) opdrachtgevers (zoals schoolbesturen, kleine gemeenten e.d.) moet het wel hanteerbaar en uitvoerbaar blijven. Daarvoor is BVP waarschijnlijk nog niet haalbaar.

Meer informatie: www.alpha-adviesbureau.nl

×