Brancheorganisaties doen voorstel voor regulering inbesteding

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten, Vereniging Nederlandse Cateringorganisatie en de Nederlandse Veiligheidsbranche reageren samen op de internetconsultatie voor de Wet Markt en overheid. Naast enkele verbeterpunten, stellen de branches voor om een apart hoofdstuk aan de wet toe te voegen rondom inbesteden.

De partijen zien het als een gemiste kans dat de wetswijziging het voorstel ‘om inbesteding te reguleren’ uit de initiatiefnota van kamerleden Ziengs en Verhoeven niet is meegenomen.

Het voorstel
Voorgesteld wordt om hun voorstel op te nemen in een apart hoofdstuk van de wet. Hiermee wordt de ongelijke uitgangspositie van bedrijven ten opzichte van overheden verkleind. Daarnaast wordt voorgesteld om in de wet een mogelijkheid van ‘bezwaar en beroep’ op te nemen omdat de gang naar een rechter vaak kostbaar en tijdrovend is voor een  ondernemer. Voor de ACM zien de branches een versterkte rol weggelegd voor het toezicht op de naleving van de gedragsregels.

 

Foto: wetsvoorstel-stockfoto-300×222.jpg