Supporter FM Next Generation Facility Trade Group: “25 is het nieuwe 40”

“Ervaring is niet altijd uit te drukken in jaren, het gaat om hoe je in de wereld staat, hoe je zaken benadert. Door de hoge eisen die deze tijd aan jongeren stelt, lijkt het wel of zij veel wijzer zijn dan wij vroeger op dezelfde leeftijd.” Bas Haagen, algemeen directeur van Facility Trade Group, beantwoordt in een exclusief interview enkele vragen van de redactie van Schoonmaakjournaal. Onlangs werd het bedrijf supporter van FM Next Generation.  We vroegen hem waarom hij dit jongerenplatform support en hoe hij tegen de invloed van de generatie tot 35 jaar aankijkt.

“Jongeren zijn gewend aan hoge eisen en verwachtingen”, vertelt Bas. ”We leven in een prestatiegedreven wereld. De lat ligt hoog, de eisen van opleidingen zijn opgeschroefd. Al zijn ze jong, de manier van in het leven staan, past bij deze tijd. Het gaat erom wat je uit jouw belevenissen en ervaringen haalt en hoe je jouw wijsheid toepast. Dit is echt een verschil met de generatie waartoe ik behoor. Wij kunnen veel van de nieuwe mindset en wijsheid leren. Wij zeggen graag ‘40 is het nieuwe 25’, maar als je naar de komende generatie kijkt, kan je deze uitspraak beter omdraaien ‘25 is het nieuwe 40’.

Wat bracht jou in schoonmaakland? Wat is jouw passie als het om schoonmaak gaat?
Bas vertelt over zijn bedrijfskundige achtergrond, zijn werkervaring bij afvalverwerker SUEZ en zijn instap bij EW Facility Services, die 13 jaar geleden een commercieel directeur zochten. “EW zat toen nog in een heel andere fase, ik mocht als directielid meebouwen aan een bedrijf dat nu een top 6-positie heeft in de schoonmaakmarkt, met een unieke propositie. Ik had nog de ambitie om een eindverantwoordelijke rol voor een bedrijf te willen vervullen. Een half jaar geleden ben ik overgestapt naar Facility Trade Group en mag ik de functie van algemeen directeur invullen. Na 13 mooie jaren is dit een goed moment om met een nieuw team aan de slag te gaan”.

“Andere branches kunnen een puntje zuigen aan de professionaliseringsslagen die in deze branche plaatsvinden”

Volgens Bas is het veel leuker om in de branche te werken, dan dat je er vanaf de buitenkant tegenaan kijkt. “Het grijpt je of niet. Het is mensenwerk. Andere branches kunnen een puntje zuigen aan de professionaliseringsslagen die in deze branche plaatsvinden. Denk aan de cao, de aandacht voor de factor mens, de complexiteit en de wet- en regelgeving. En ook hoe we met elkaar kijken hoe we bestaande zienswijze en businessmodellen naar een ander niveau kunnen brengen.”

Waarom is Facility Trade Group supporter van FM Next Generation geworden?
“Onze payoff is ‘feel the expertise’. Deze willen we graag overbrengen op de branche én de jongerengeneratie. Daarbij geldt wel ‘it takes two to tango’. Als je altijd alleen haalt en nooit brengt, komt jouw boodschap niet aan. We zijn daarom continu op zoek naar samenwerkingsverbanden. De support aan het jongerenplatform is een prachtig voorbeeld. Onze collega Rutger Kerkdijk is lid van het platform en trad als gastheer op tijdens het event op 7 maart. Ik was positief verrast dat de 45 man die zich had aangemeld, ook daadwerkelijk waren gekomen. Dit is een groep die intrinsiek gemotiveerd is om met elkaar aan de slag te gaan. We noemen hen de next generation, maar eigenlijk is het de important generation. Zij zijn de toekomst, zij bevestigen door in grote getale bij elkaar te komen, dat onze branche een interessant vakgebied is om in te werken. Het zijn onze opvolgers, maar eigenlijk zie ik hen meer als nieuwe gesprekspartners. Het is inspirerend om met jongeren te praten over nieuwe businessmodellen en marketingstrategieën. Het zet je aan het denken. Je moet ze natuurlijk wel de ruimte en het vertrouwen geven om samen te sparren. Wij juichen jong talent toe en hebben bijvoorbeeld Rutger lid van ons managementteam gemaakt. “

Hoe investeert FTG in jongeren binnen het bedrijf?
Bij Facility Trade Group werken 84 mensen, waarvan er 25 onder de 30 jaar zijn. Bas vertelt verder: “Ook hebben wij altijd zo’n 8 tot 10 stagiaires/afstudeerders uit het middelbaar onderwijs en hbo in ons bedrijf werken. Dat zij kansen krijgen, blijkt uit het feit dat er door de jaren heen meerdere stagiaires zijn ‘blijven hangen’. We hebben een goede mix in leeftijd en ervaring.”

Hoe kunnen we de samenwerking tussen ‘oud en jong’ intensiveren? Wat kunnen we van elkaar leren?
Je begint, volgens Bas, eerst binnen het eigen bedrijf met goed employ bieden, maar ook binnen de keten is naar zijn idee nog veel te halen. “Een eindgebruiker ziet facilities als één partij, terwijl wij aparte bedrijven zijn, of je nu maincontractor, schoonmaakbedrijf, groothandel of cateraar bent. Dit noopt tot samenwerken. Wij zijn vaak verstrikt in traditionele ideeën, daarom is het goed om jong talent actiever in de discussie te betrekken. Geen oldboys netwerk meer, maar bewust voor diversiteit kiezen.
Ook kunnen we actief de samenwerking met opleidingen opzoeken”, vervolgt Bas. “Via mijn zoon, die zich op dit moment oriënteert op een studie aan de Universiteit in Groningen , hoor ik dat andersom wel de communicatie met bedrijven wordt gezocht. Waarom zouden wij dit niet doen? Bedrijven openstellen, gastcolleges geven. Onbekend maakt onbemind, we moeten de scholieren al warm maken voor het FM-vak. We doen onszelf, als bedrijfstak, ook tekort om dit niet op te pakken. De war of talent wordt steeds groter. We moeten ervoor zorgen dat er interesse komt voor ons facilitaire vakgebied en hen hartelijk ontvangen. Zij kunnen van de ‘oudere’ garde leren hoe ze het deden en doen, hun ziel en zaligheid in hun werk staken en nog doen, er altijd waren en zijn. Wij kunnen leren van nieuwe mensen die opstaan voor het vak met hun frisse blik op de branche.”

Wat waardeer jij zelf van de aanpak van de generatie < 35 jaar?
“Hun onbevangenheid”, antwoordt Bas direct. “Dat ze niet gehinderd worden door ervaring wat wel of niet heeft gewerkt, zodat ze met verfrissende blik de wereld inkijken. Ze hebben compleet andere ideeën. Het triggert mij om dan na te denken hoe we deze ideeën met bestaande modellen of werkwijzen kunnen mixen. Dat maakt het samenwerken leuk.”

×