Primeur op Vakbeurs Facilitair: Kärcher en Dolmans introduceren klimaatneutrale reiniging

Climate Partner footprintKärcher en Dolmans introduceren klimaatneutrale reiniging; een primeur in Nederland. Zowel Kärcher als Dolmans hechten veel waarde aan klimaatbescherming. Dit doen zij onder meer door de hiervoor geldende milieu wet- en regelgeving in acht te nemen.

Kärcher gaat met de introductie van klimaatneutrale reiniging nog een stap verder. Uitstoot van, voor het milieuschadelijke, CO2 is een onvermijdelijk gevolg van de productie van reinigingsmachines. Niet alleen bij de productie, maar ook bij het gebruik van de machines ontstaan CO2-emissies. 80% van de CO2-emissie vindt plaats gedurende de levenscyclus van een reinigingsmachine, door het verbruik van stroom, water, reinigingsmiddelen, verbruiksartikelen, service, et cetera. Met de keuze voor de aanschaf of huur van een Kärcher-machine, waarvan de uitstoot van CO2 volledig wordt gecompenseerd, levert de afnemer een significante bijdrage aan klimaatbescherming. Door de inzet van de klimaatneutrale machine dragen zowel Kärcher als de afnemer financieel bij aan  een gecertificeerd project van ClimatePartner voor klimaatbescherming.

ClimatePartner
Zo heeft ClimatePartner een project in Kenia voor waterbehandeling van verontreinigd water. Het voorzien in moderne installaties voor waterbehandeling en waterfilters, voorkomt dat grote hoeveelheden brandhout worden gebruikt om het water te zuiveren door het te koken. Positieve neveneffecten van deze werkwijze zijn extra werk en arbeidsplaatsen voor duizenden Kenianen voor de installatie van de waterinstallaties, controle, scholing en onderhoud.

Hoe werkt het?
Naar klimaatneutrale reiniging in slechts drie stappen: Stap 1: Kärcher berekent de CO2-emissies aan kooldioxide, de zogenaamde CO2-footprint, die tijdens de levensduur van de apparaten ontstaat. Stap 2: Deze CO2-footprint berekent ClimatePartner per apparaat en jaar. De totale hoeveelheid CO2-emissies compenseert Kärcher voor elk jaar volledig door de overeenkomende ondersteuning van internationaal erkende projecten voor klimaatbescherming. Stap 3: Vervolgens ontvangt de afnemer voor elke machine een certificaat en label met ID-nummer als bewijs voor de klimaatneutraliteit. Door middel van een innovatieve techniek kan men via een Tracking ID online de CO² compensatie van de machine volgen. Op transparante wijze kan hiermee door alle betrokkenen de bijdrage aan de klimaatbescherming online worden gevolgd door het ID-nummer in te voeren.

Certificaat
De eerste testen met de tracking ID en het bepalen van de CO2 footprint zijn geslaagd. Binnenkort worden de eerste machines, die Dolmans van Kärcher afneemt, gelabeld en gaat het traject live. De keuze van Dolmans voor klimaatneutrale machines wordt beloond met de uitreiking van het  certificaat van ClimatePartner. De feestelijke overhandiging hiervan door Kärcher vindt plaats op Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer op de stand van Dolmans.

×