Interactie op Zorgtotaal: FMGezondheidszorg verbindt heden met toekomst facilitair en zorg

Een ontdekkingsreis in de toekomstige wereld van zorg: beroepsvereniging FMGezondheidszorg organiseert op woensdag 13 maart een (gratis) event op vakbeurs Zorgtotaal in de Jaarbeurs in Utrecht. Met de blik vooruit worden facilitair managers, leidinggevenden en (facilitaire) toeleveranciers uitgedaagd voor interactie. Voor een ontdekkingsreis met bestemming toekomst. “We hebben een mooi gevarieerd programma georganiseerd met vier thema’s die de zorg raken. Een meet & greet met het onderwijs, projectpresentaties, rondetafelgesprekken en een rondreis langs innovaties. In aanloop naar deze reis inspireert FMG-bestuurslid Lia Steeman, een van de initiators van deze ontdekkingsreis, u alvast.

“Stel een organisatie neemt met meer collega’s deel aan deze ontdekkingsreis op woensdagmiddag 13 maart. Ze worden verdeeld over diverse groepjes en komen zo met allerlei mensen in contact en gesprek. Het is een informele en individuele middag, met één moment van plenair samenzijn en vooral een middag met veel samen snel aan de slag”, enthousiasmeert Lia Steeman, als bestuurslid betrokken bij beroepsvereniging FMGezondheidszorg en vanuit die hoedanigheid organiseert Lia samen met Suzanne Walsteijn de Ontdekkingsreis naar de toekomstige wereld van zorg. “Er zijn zoveel mooie beroepen in de zorg. Er zijn zoveel kansen om elkaar daarover te informeren en inspireren. De hele zorg moet in een nieuw daglicht komen. Dat gaan we met elkaar ontdekken. Hoe mooi is dat de deelnemers aan ons event na afloop met leuke bagage en een goed gevoel naar huis gaan.”

“Hoe mooi zou het zijn als we een stapje kunnen zetten naar meer verbinding met het onderwijs op alle niveaus.”

Ontmoeting met het onderwijs
De ontdekkingsreis naar de toekomstige wereld van zorg is een gratis middagprogramma met vier thema’s. Lia over het eerste thema: Onderwijs. “Denk je aan de toekomst, dan denk je aan de volgende generatie. Het onderwijs is daar de basis voor; de basis voor nieuwe medewerkers. We hebben docenten uit het praktijkonderwijs, vmbo Zorg en Welzijn, mbo en hbo Facilitaire Dienstverlening uitgenodigd om hun visie op de veranderende markt te geven. Maar vooral om het gat tussen onderwijs en werkvloer, tussen theorie en praktijk te dichten”, introduceert Lia het eerste onderdeel van het symposium De ontdekkingsreis in de toekomst van zorg.”

“Ontmoeting met het onderwijs is eigenlijk een soort meet & greet. We gaan in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Waar liggen de kansen voor facilitair medewerkers en voor het onderwijs? Hoe mooi zou het zijn als we daarmee een stapje kunnen zetten naar meer verbinding met het onderwijs op alle niveaus.”

Veiligheid als rode draad
“Stel er is een gaslek vlakbij een zorglocatie. De alarmbellen gaan letterlijk en figuurlijk rinkelen; collega’s van de volgende dienst mogen niet meer aankomen en anderen, voor wie de dienst erop zit, kunnen niet weg. Waarom? Uit oogpunt van veiligheid denkt men dat het niet mag en kan vanwege het gaslek. In geval van calamiteiten worden zoveel aannames gedaan, zonder deze te checken. Was het de opdracht dat niemand het gebouw in of uit mag?” Lia illustreert hiermee de essentie van het tweede thema van de Ontdekkingsreis naar de toekomst in de zorg: veiligheid.

Bij calamiteiten worden zoveel aannames gedaan, zonder deze te checken

“Veiligheid ervaart ieder mens als belangrijk. Het is niet voor niets dat hiervoor wettelijke kaders en NEN-normeringen zijn en dat de meeste organisaties hun Bedrijfshulpverlening en Crisisorganisatie hiervoor uitgebreid hebben ingericht. Met plannen, trainingen, oefeningen en, afhankelijk van het soort calamiteit of crisis,  betrokkenen van binnen en buiten de organisatie. Maar vaak ontbreekt de communicatie: het aan elkaar vastknopen van alle afdelingen en wie welke verantwoordelijkheid draagt”, licht bestuurslid Suzanne Walsteijn – eigenaar, trainer en adviseur van NuBedrijfsnoodorganisatie- toe. Vanuit haar specialisatie verzorgt Suzanne een plenaire presentatie tijdens de ontdekkingsreis: “Daarin staan veiligheid in zorgorganisaties van de mens, het gebouw, de organisatie en processen centraal. Een echte aanrader en eye-opener”, blikken de dames vooruit.”

Pim-pam-pet
Pim-pam-pet: wie kent het spel uit het begin van de 20e eeuw niet? Pim-pam-pet bestaat uit een aantal kaartjes met vragen en een draaischijf met de meeste letters van het alfabet. Pim-pam-pet is het derde thema van de Ontdekkingsreis naar de toekomst van zorg. Lia vertelt: “Onze oud-voorzitter André de Reus en oud-bestuurslid Rob Reitsma zijn de spelleiders en schudden de kaartjes om aan de hand van een prikkelende stelling, prangende vragen of een actueel onderwerp in groepjes het gesprek te voeren, de discussie aan te gaan en ervaringen te delen.

Ontdekkingsreis naar innovaties in de zorg
Wie via dit FMGezondheidszorg-event op woensdag 13 maart in zeer korte tijd wil innovaties en noviteiten wil ontdekken, kan zijn of haar hart ophalen. “Dat er heel veel innovaties in de zorg zijn, laten we zeker zien. Pitches, posters, folders: op allerlei manieren kunnen de deelnemers zich snel informeren over thema’s als samenwerking in contractmanagement in de zorg, krapte op de arbeidsmarkt, agressie & domotica, Qualis het onafhankelijke kwaliteitmeetsysteem voor schoonmaakonderhoud en het Innovatieplatform.

Een beurs met visie
Deze editie van de vakbeurs voor de zorgprofessional Zorgtotaal – van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 maart in Jaarbeurs Utrecht – draagt het thema Met hart en ziel voor de zorg. Doel: kennis en inspiratie opdoen, zorg beleven en netwerken. Suzanne tot slot: “Paul de Wildt van de Jaarbeurs-organisatie wil zoveel mogelijk zorgorganisaties een podium bieden om zich te presenteren. Hoe mooi is het dat FMGezondheidszorg als beroepsvereniging thema’s en toekomst, en natuurlijk mensen bij elkaar brengt. Dat is heel belangrijk, want de zorg is en blijft mensenwerk!”

 

Premium

Anderhalvemeters maken in musea en het nieuwe normaal: wat gewoon was, is niet meer

Bij musea denk je wellicht direct aan het Rijksmuseum in Amsterdam, maar er zijn...