Het tij is gekeerd: Codecommissie trekt gele kaart Europese Commissie in

“Wij zullen de principes van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in toekomstige aanbestedingen toepassen en onze werknemers voorlichten over de Code.” De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf reikte op 20 december 2018 een gele kaart uit aan de Europese Commissie, Joint Research Centre, Directoraat Resources in Petten. Aanleiding was het gunningscriterium laagste prijs. Op 9 april voerde de commissie een open en constructief gesprek met EC Petten en besloot om de gele kaart in te trekken. Reeds in januari en februari publiceerde het redactieteam van Schoonmaakjournaal een drieluik Gelekaartaanbesteding Petten en de ingezonden brief van de Europese Commissie. Heeft dit het tij doen keren?

Tijdens het gesprek op 9 april hebben de commissieleden de inhoud van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag toegelicht en aangegeven dat de Code een ideëel doel nastreeft en niet verankerd is in wetgeving. EC Petten heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de inhoud van de Code. Ook wil de EC bij een toekomstige aanbesteding de kwaliteit nog zwaarder laten meewegen. De commissie heeft een aantal relevante kwaliteitscriteria genoemd, die meegenomen kunnen worden in toekomstige aanbestedingen. Tevens heeft de commissie aangeboden te helpen toegang te verkrijgen tot beschikbare knowhow over het goed inwegen van kwaliteit in aanbestedingen.

Intrekken gele kaart
De commissie vond het een zeer positief gesprek, waaruit de waardering voor de Code werd gedeeld en de wil om het in de toekomst anders te doen. De commissie heeft om die reden besloten de gele kaart in te trekken.

Samen naar een sterkere keten
De Code werd op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. Alleen door actief samen te werken kunnen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs in de branche een sterke keten vormen.

Sinds de introductie van de Code hebben meer dan 1500 organisaties de Code onderschreven, waaronder Erasmus MC, gemeente Amsterdam, NS en Schiphol. Zie voor volledig overzicht: www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl.

×