Ziektedagen inruilen tegen vakantiedagen, mag dat?

zomer - zonnebloemMag een werkgever vragen om ziektedagen in te ruilen tegen vakantiedagen? De Rijksoverheid zet de feiten op een rij.

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever een werknemer vragen om ziektedagen of bijzonder verlof te ruilen tegen vakantiedagen. Dit kan alleen met bovenwettelijke vakantiedagen: dit zijn extra vakantiedagen boven het wettelijk minimum aantal vakantiedagen per jaar. Uw werkgever kan dit van tevoren met een werknemer afspreken, maar ook tijdens of vlak na verlof of ziekte.

Ziek tijdens vakantie
Wordt een werknemer ziek tijdens zijn of haar vakantie? Dan moet hij/zij zich ziekmelden bij haar/zijn werkgever. De vakantiedagen waarop een werknemer ziek is, worden beschouwd als ziektedagen.

Het kan gebeuren dat er al een vakantieperiode is afgesproken, maar dat de vakantie niet doorgaat omdat de werknemer ziek wordt of in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dan raakt de werknemer de vakantiedagen niet kwijt. De dagen dat hij/zij ziek is of in het ziekenhuis ligt, tellen als ziektedagen. Met de werkgever maakt de werknemer een afspraak over een andere vakantieperiode.

De wettelijke regels om vakantiedagen inleveren voor bijzonder verlof of voor extra geld of arbeidsvoorwaarden vindt u op de website van de Rijksoverheid

×