Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014

geld - euro'sDe Rijksoverheid heeft de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2014 bekendgemaakt.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt:
€ 1.485,65 per maand; € 342,85 per week; € 68,57 per dag.

Voor meer informatie (jeugdlonen en uurloon): zie Staatscourant 31007, van 7 november 2013

×