Werkgevers schoonmaak: acties FNV doen afbreuk aan professionalisering

vraagtekenWerkgevers (OSB) in de schoonmaak- en glazenwassersbranche vinden het onbegrijpelijk dat FNV voor de derde keer in vier jaar tijd acties gaat voeren voor een betere cao. Acties die wederom ernstig afbreuk zullen doen aan de professionaliseringsslag, die werkgevers en vakbonden in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Deze acties zijn ook helemaal niet nodig om tot een akkoord te komen. 

De werkgevers hebben afgelopen maanden een groot aantal voorstellen gedaan en komen daarin tegemoet aan voor de vakbonden belangrijke eisen. Dit betreft onder meer de verbreding van de werkgelegenheid, professionalisering van het vak, toekomstbestendig pensioen, aanpak van verzuim en loon. De werkgevers zijn ook bereid de wachtdagen af te schaffen in balans met de loondoorbetaling bij ziekte. De 150.000 schoonmakers zijn nu in een tijd van oplopende werkloosheid geholpen met een gezamenlijke strijd voor baanbehoud en het creëren van werkgelegenheid.

Reëel bod
Voorzitter OSB Hans Simons: “De werkgevers hebben afgelopen maanden een heel reëel bod gedaan. De aangekondigde acties van FNV staan helemaal niet in verhouding. FNV blijft vasthouden aan onrealistische eisen die oplopen tot een loonkostenstijging van 15%. Onbegrijpelijk. Deze acties dienen geen enkel belang en passen niet in een aantrekkelijke branche met een goed arbeidsvoorwaardenpakket en kansen voor mensen om zich verder te ontwikkelen. Blijkbaar spelen er andere belangen dan de totstandkoming van een goede cao. Laten we samen voor onze 150.000 medewerkers strijden voor banen en een verdere professionalisering van ons mooie vak. Een akkoord ligt voor het grijpen.”

120% minimumloon
De schoonmaakbranche beschikt over goede arbeidsvoorwaarden. Door 6,75% loonsverhoging in de laatste jaren is het basisloon in de schoonmaak nu 120% van het minimumloon. Daarmee verdient een schoonmaker meer dan bijvoorbeeld medewerkers in de catering-, supermarkt- of thuiszorgbranche. Verder heeft ruim 80% een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Aan het eind van het jaar is er een eindejaarsuitkering van 1,6%. Er is baanzekerheid, die is vastgelegd in de overnameregeling en die in de cao is opgenomen. De schoonmaakbranche biedt naast een vakopleiding een cursus Nederlandse Taal. Bijna de helft van de schoonmakers is van niet-Nederlandse afkomst. Een belangrijke voorwaarde voor meedoen in de samenleving is het beheersen van de Nederlandse Taal. Verder biedt de branche een prima baan voor lager opgeleiden en doorgroeimogelijkheden op alle niveaus, naar specialistische en leidinggevende posities.

×