VSR studie: hoge schoonmaakkwaliteit verbetert productiviteit werkvloer

vsr-zomerborrel-2016_5208Medewerkers beoordelen hun eigen productiviteit hoger wanneer de gemeten schoonmaakkwaliteit in een kantoor hoger is. Dit blijkt uit onderzoek van Mirte Horrevorts, dat zij uitvoerde ter afsluiting van haar Master Management, Economics and Consumer Studies aan de Wageningen Universiteit. Tijdens de VSR Zomerborrel deed zij verslag van haar onderzoek. Horrevorts toont aan dat technische schoonmaakkwaliteit een positief effect heeft op het kernproces van organisaties. Investeren in schoonmaak levert dus ook iets op.

Behalve op de productiviteit bleek de gemeten schoonmaakkwaliteit ook positief effect te hebben op de algehele tevredenheid van medewerkers. Medewerkers waren meer tevreden wanneer er minder vervuiling in kantoor aanwezig is. Indien een omgeving technisch schoon is, zorgt dat dus voor meer productiviteit en meer werktevredenheid. En dat laatste leidt ook weer tot hogere productiviteit, toont hetzelfde onderzoek aan.

Gemeten versus gepercipieerde kwaliteit
Horrevorts onderzocht niet alleen het effect van de gemeten kwaliteit van schoonmaak. Ze keek ook naar het effect van de manier waarop medewerkers schoonmaak beoordelen (de gepercipieerde schoonmaakkwaliteit), op de manier waarop medewerkers hun productiviteit beoordelen (gepercipieerde productiviteit). Die relatie constateerde zij niet. Ook bleek de gepercipieerde schoonmaakkwaliteit niet van invloed op de werktevredenheid.

Onderzoek in kantooromgevingen
De afgestudeerde Horrevorts onderzocht kantooromgevingen van niet-commerciële organisaties, zoals van scholen en zorginstellingen. Zij voerde het onderzoek begin 2016 uit, in opdracht van onderzoeksbureau VSR. De gemeten schoonmaakkwaliteit in het onderzoek kwam tot stand door VRS-kwaliteitsmetingen en door het meten van het aantal stofdeeltjes in de lucht. De gepercipieerde kwaliteit en productiviteit  is bepaald door een online enquête.

Opzet enquête
120 medewerkers namen aan die enquête deel. Zij kregen vragen over de mate van schoon van hun bureau, of van de vloer. Ook is gevraagd naar hun tevredenheid over het tijdstip van schoonmaken en naar de vriendelijkheid van de schoonmaakmedewerker.

De arbeidsproductiviteit van medewerkers is in dit onderzoek gedefinieerd als de zelf gerapporteerde kwantiteit (snelheid en volume) plus de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden. Vragen over werktevredenheid gingen onder andere over het soort contract dat een deelnemer op dat moment had, zijn verhouding tot zijn leidinggevende en werkdruk.

Variabelen
In de uitgebreide enquête vroeg Horrevorts ook naar enkele individuele karakteristieken, zoals geslacht, opleidingsniveau, aantal werkuren per week en functie. Tegen de achtergrond van de algemene conclusies, is daarom nog sprake van variabelen.

Enkele voorbeelden: (1) De gepercipieerde productiviteit van een medewerker was hoger naarmate hij meer uur per week werkte. (2) Medewerkers met een hoog opleidingsniveau scoorden hoger op werktevredenheid. (3) Vrouwen waren kritischer over schoonmaak dan mannen. (4) Voor iedereen gold dat sociaal contact positieve invloed heeft op tevredenheid

Vergelijkbaar onderzoek
Minkes constateerde in 1999 ook al een causaal verband tussen schoonmaakkwaliteit en productiviteit. Volgens VSR is het anno 2016 nog altijd relevant om te weten of een schone werkomgeving leidt tot meer productiviteit. Deze actuele resultaten geven opnieuw inzicht in het belang van een schone omgeving. 

Over VSR
De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is het onafhankelijke platform, en kennis- en onderzoeksinstituut voor professioneel schoonmaken.

 

×