VSR onderzoek: de beste microvezelvlakmop bestaat niet

microvezel stockfotoVolgens Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is er geen beste microvezelvlakmop voor alle toepassingen. VSR onderzocht het verschil in effectiviteit en gebruikseigenschappen tussen disposable microvezelvlakmoppen en multi-use microvezelvlakmoppen. Uit het onderzoek blijkt dat multi-use vlakmoppen gemiddeld beter scoren. Tegelijkertijd blijkt een van de disposable vlakmoppen niet onder te doen voor de gemiddelde multi-use vlakmop.

VSR gebruikte voor het onderzoek vier verschillende multi-use microvezelvlakmoppen en vier verschillende disposable microvezelvlakmoppen.

Grote en kleine verschillen
Onderling verschilden de resultaten van de vier multi-use microvezelvlakmoppen nauwelijks. De onderlinge verschillen tussen de vier disposable microvezelvlakmoppen in bijvoorbeeld reinigingsresultaat waren wel groot. Een van de disposable vlakmoppen scoorde in alle testsituaties slechter dan de multi-use vlakmoppen, terwijl een ander steeds vergelijkbaar presteerde.

Test
VSR zette een robot in om de moppen op vier belangrijke eigenschappen te vergelijken: 1. de reinigende werking, 2. de reinigingsinspanning, 3. hygiënische werking en 4. het vuilbindend vermogen. Hierbij is ook de invloed van condities als reinigingsdruk, vloermateriaal en het vuiltype onderzocht.

Reinigende werking
Gemiddeld genomen reinigen multi-use microvezelvlakmoppen beter dan disposable microvezelvlakmoppen. Ook zijn minder wisbewegingen nodig. Dit bleek na vlekverwijdering van chocolademelk, straatvuil en sebum (huidvet). Een van de disposable microvezelvlakmoppen scoorde vergelijkbaar met de multi-use-varianten.

Reinigingsinspanning
De reinigingsweerstand van een multi-use microvezelvlakmop is gemiddeld genomen lager dan die van een disposable microvezelvlakmop. Bij de meeste disposable microvezelvlakmoppen in dit onderzoek moest voor een goed resultaat dus meer druk op de mop worden uitgeoefend dan bij de multi-use-variant. In de praktijk betekent dat meer lichaamsbelasting voor de schoonmaker.

Een disposable microvezelvlakmop had geen hogere reinigingsweerstand dan een gemiddelde multi-use microvezelvlakmop.

Hygiënische werking
In de hygiënische effectiviteit van alle microvezelvlakmoppen in dit onderzoek is – op één uitzondering na – geen verschil gevonden. Zowel disposable microvezelvlakmopppen als multi-use microvezelvlakmoppen verwijderden de gecontamineerde vlek, mét 99 tot 99,8% van de kiemen.

Vuilbindend vermogen
In dit onderzoek houdt gemiddeld genomen een multi-use microvezelvlakmop verwijderd vuil beter vast dan een disposable microvezelvlakmop. Slechts bij één multi-use microvezelvlakmop nam de vuilheid van de vloer tijdens de test toe. Dat kan zijn omdat de mop het vuil onvoldoende bindt en het vuil steeds meer verspreidt in plaats van opneemt.

Bij de meeste disposable microvezelvlakmoppen was de vuilheid van de vloer aanzienlijk hoger. Maar ook bij het vuilbindend vermogen scoorde er één vergelijkbaar met de meeste multi-use vlakmoppen.

Conclusie
De verschillende microvezelvlakmoppen hebben allemaal sterke en zwakke punten. Een optimaal reinigingsresultaat hangt af van de keuze voor een bepaald type vlakmop, afgestemd op het vuil- en het vloertype.

Over het onderzoek
Vlekken van verschillende vuilsoorten – chocolademelk, straatvuil en sebum (huidvet) – zijn aangebracht op linoleum, vinyl en tegels (Ultragres). Na veroudering zijn deze vlekken, bij een reinigingsdruk voor grondig plaatselijk reinigen, met de verschillende vlakmoppen door een reinigingsrobot verwijderd.

De vlakmoppen zijn bevochtigd met een reinigingsmiddeloplossing. Het aantal wisbewegingen dat nodig was om een vlek te verwijderen was de maat voor de reinigingssnelheid. Het resultaat (score) van een visuele beoordeling van het droge gereinigde oppervlak vormde de maat voor de reinheid.

 Over VSR
Vereniging Schoonmaak Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor professioneel schoonmaken. Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaakonderhoud, streeft VSR al meer dan 35 jaar naar objectivering en professionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding.

 

×