Tweede dag cao-onderhandelingen schoonmaak verloopt in constructieve sfeer

Op 5 november zijn in Zeist de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de schoonmaak voortgezet. Er is verkennend gesproken over thema’s als reiskosten, het belang van opleiden (van met name leidinggevenden), pilots (bijvoorbeeld met robotisering) en ‘normering versus regelgeving’.

Dit laatste thema blijft een belangrijk aandachtspunt voor OSB, omdat werkgevers graag willen werken op basis van gedeelde normen en waarden. Daarnaast vinden ze dat regels vooral ondersteunend en faciliterend moeten zijn. In dit kader wil OSB samen met de bonden nog eens goed kijken wat je met elkaar in de cao wilt (en moet) vastleggen en wat er op een andere manier afgesproken kan worden.

Op koers
OSB kijkt terug op een nuttige dag, waarbij de oorspronkelijk ingezette koers constructief wordt voortgezet. Thema’s die de volgende keer (vrijdag 16 november aanstaande) aan bod komen zijn onder meer: volwassen arbeidsrelatie, reiskosten (verdere exploratie), en duurzame inzetbaarheid.

Volg de cao-onderhandelingen via de Schoonmaakjournaal-webpagina: schoonmaakcao.

×