Tot 15 maart reageren op VSR-KMS 3

NEN 2075 Kwaliteitsmeetsysteem en procescontrolesysteem voor de schoonmaakdienstverlening bevat een systeem dat aan de hand van objectieve criteria de kwaliteit van de schoonmaakdienstverlening vaststelt. Deze norm wordt op dit moment herzien. Belanghebbenden kunnen commentaar leveren tot 15 maart 2018.

Na de herziening door VSR van versie 2 van haar KwaliteitsMeetSysteem (VSR-KMS) in 2013 is na enig ‘bijvijlen’ aan de tekst de formele herziening van de NEN 2075 ingezet. Met het systeem van NEN 2075 wordt de uitgevoerde kwaliteit vergeleken met de voorgeschreven kwaliteit. Het principe van het systeem berust op visuele beoordeling van de mate van afwezigheid van verstoringen. Aan de hand van steekproeven worden de elementen beoordeeld.

Objectieve control
Deze norm is van toepassing op de schoonmaakkwaliteit binnen alle soorten locaties. Aan de hand van opgenomen normatieve beoordelingshandleiding kunnen elementen objectief gecontroleerd worden. Voor locaties die niet in deze norm zijn gespecificeerd, kunnen andere of aanvullende beoordelingscriteria noodzakelijk zijn. De norm is zowel toepasbaar op inspanningsgerichte contracten als op resultaatgespecificeerde contracten.

Aanleveren commentaar
De conceptversie van de norm kan kosteloos ingezien worden op www.normontwerpen.nen.nl. Via deze website kunt u ook uw commentaren indienen tot 15 maart 2018. Daarna gaat de NEN-normcommissie Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening aan de slag met de beoordeling van de ingediende commentaren.

×